Skip til primært indhold

Podcastforskerne sæson 2

Her finder du alle afsnit fra anden sæson med Diabetesforskerne fra 2022. Podcastserien er produceret af Podcastbureauet for de danske Steno Diabetes Centre.

Episode 1: Diabetes-stress

At leve med diabetes kan være en meget krævende opgave. Som følge heraf udvikler mange det, der kaldes diabetes-stress. Indtil nu mangler der indsatser, der systematisk er målrettet til at hjælpe personer med type 1-diabetes med at håndtere diabetes-stress. I et nyt projekt er forskere ved at udvikle en værktøjskasse med dialogredskaber og metoder til at støtte diabetes-stress.

Vibeke Stenov, Postdoc ved Steno Diabetes Center København

Læs mere om episode 1

Episode 2: Diabetes i Grønland (I)

Kan traditionel kost virke mod diabetes i Grønland? Dobbelt så mange grønlændere som danskere har diabetes, og det skyldes både livsstil og gener. Men måske virker det for nogle at ændre kostvaner. Forskere vil teste grønlændere med et særligt gen og se, om det kan forbedre behandlingen, hvis de spiser færre kulhydrater.

Marit Eika Jørgensen,  Endokrinolog, overlæge og professor ved Steno Diabetes Center Grønland

Læs mere om episode 2

Episode 3: Mobilalarm mod lavt blodsukker

Mennesker med type 1-diabetes kan med kort varsel opleve perioder med for lavt blodsukker. Det kan være forbundet med enorm utryghed og negative følger. Nye studier undersøger, om man kan lave en alarm til patienters telefoner, der kan forudsige, om man er i risiko for, at ens blodsukker bliver lavt.

Morten Hasselstrøm, Seniorforsker ved Steno Diabetes Center Nordjylland

Læs mere om episode 3

Episode 4: Individuel diabetes-behandling

Forskere bruger DD2 databank til at give mennesker med type 2-diabetes bedre behandling. I DD2 (Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-Diabetes) findes en kæmpestor fryser med blod- og urinprøver fra over 10.000 danskere, som har type 2-diabetes. Prøverne bruges til forskning, og håbet er, at man snart kan forudse, hvilke følgesygdomme ny-diagnosticerede er i risiko for at udvikle – og på den måde målrettet behandlingen.

Jens Steen Nielsen,  Lektor ved SDU og programleder for DD2 ved Steno Diabetes Center Odense

Læs mere om episode 4

Episode 5: Fællesbehandling af diabetes og hjertesygdomme

Kan fællesbehandling af diabetes og hjertesygdomme give et bedre liv? Mange mennesker med diabetes får også hjertekarsygdomme. Og omvendt. Men har man begge sygdomme, følges man i to forskellige behandlingsforløb. I et nyt projekt undersøger forskere, om det er godt for patienterne at gå i et samlet forløb, så de kun skal møde op ét sted.

Anne Merete Boas Soja, Hjertelæge med speciale i diabetes på Kardiologisk afsnit ved Holbæk Sygehus, Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om episode 5

Episode 6: Naturlig medicin

Kan udtræk fra bær eller kaffe bidrage til at forebygge eller behandle diabetes? Tænk, hvis et helt naturligt vidundermiddel kunne forebygge type 2-diabetes. Og samtidig mindske risikoen for komplikationer hos mennesker, som allerede har diabetes. Eller nedsætte behovet for medicin. Et hold diabetesforskere er ved at undersøge, om aronia-bær eller kaffe indeholder superegenskaber.

Søren Gregersen, Diabeteslæge ved Steno Diabetes Center Aarhus

Læs mere om episode 6

Episode 7: Diabetesomsorg, skizofreni og brugerinddragelse

Det kan være en udfordring at leve med type-2 diabetes. Og hvis man så derudover lever med endnu en diagnose som skizofreni, så kan hverdagen selvsagt indimellem være vanskelig. Nyt forskningsprojekt inddrager mennesker med to diagnoser og spørger dem, hvad de har brug for af støtte.

Mette Juel Rothmann, Programleder for diabetesomsorg og brugerinddragelse på Steno Diabetes Center Odense

Læs mere om episode 7

Episode 8: Tidsbegrænset spisning som led i behandlingen

Kost er noget, mennesker med type 2-diabetes må bruge meget energi på at forholde sig til. Mange kæmper med at overholde den kostvejledning, der følger med behandlingen af diabetes. I et nyt studie undersøger forskere, om tidsbegrænset spisning er en effektiv og overskuelig livsstilsændring hos mennesker med type 2-diabetes – og om det kan have effekt på kropsvægt, blodsukkerregulering og livskvalitet.

Jonas Salling Quist, Ph.d. og postdoc på Steno Diabetes Center København

Læs mere om episode 8

Episode 9: Hjemmebesøg

Livskvaliteten for børn med type 1-diabetes øges med hjemmebesøg. Når et barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, vil der ske store forandringer for hele familiens hverdag. Ny forskning viser, hvordan et hjemmebesøg hos familien kan mindske den utryghed, der opstår, når diabetes flytter ind.

Margrethe Fischer Truelsen, Sygeplejerske på Steno Diabetes Center Sjælland

Læs mere om episode 9

Episode 10: Medicin mod knoglebrud

Kan medicin mod knogleskørhed forhindre knoglebrud hos mennesker med diabetes? Risikoen for komplicerede knoglebrud er 6 gange større hos mennesker, der har diabetes end hos personer uden diabetes. Forskere undersøger nu, hvorfor det er tilfældet, og om medicin mod knogleskørhed kan forebygge bruddene.

Rikke Viggers, Læge og ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Nordjylland

Læs mere om episode 10

Episode 11: Diabetes i Grønland

Type 2-diabetes opdages tidligt i Grønland. Forskere har kortlagt diabetes i Grønland siden 2008. I dag er opsporingen så god, at behandlingssystemet kender til op mod 80% af alle tilfælde af type 2-diabetes i landet. Det er langt flere end i mange andre lande og helt essentielt for at sætte ind i tide med den rette behandling.

Michael Lynge Pedersen, Lægefaglig chef på Steno Diabetes Center Grønland

Læs mere om episode 11

Episode 12: Brugerbestemte diabetessamtaler

Mennesker med diabetes får det bedre i nyt brugerstyret forløb. Mennesker med type 1-diabetes bliver typisk indkaldt til en samtale med en læge eller diabetessygeplejerske. På Steno Diabetes Center i Aarhus har man undersøgt, hvilken effekt det har, når brugerne selv bestemmer, hvor ofte og hvordan man vil mødes med sin diabetesbehandler – samt hvad der skal tales om til møderne.

Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist og forsker på Steno Diabetes Center Aarhus

Læs mere om episode 12

 

APPFWU01V