Skip til primært indhold

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på diabetesambulatoriet på OUH Odense og Steno Diabetes Center Odense øverste ledelse, stabsansatte og partnerkoordinatorer.

Staben er inddelt i nedennævnte kerneområder. Vores medarbejdere arbejder dog på tværs af disse og er for de flestes vedkommende derfor kun nævnt under deres primære område.

For henvendelse til diabetesafdelinger på de øvrige regionshospitaler, se oversigten over disse på sdco.dk/diabetesbehandling.

Patienthenvendelse

SDCO - Diabetesambulatoriet

Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, Indgang 112


(+45) 65 41 34 22

Undgå ventetid ved telefonen

Ved ikke-akutte henvendelser kan du sende os en sikker e-mail via borger.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag: kl. 08:00-15:00
Fredag: kl. 08:00-14:30

Telefontider

Vi kan kontaktes på telefon 65 41 34 22 på følgende tidspunkter:

  • Sekretær (tast 1) Mandag - torsdag kl.7.45 - 14.45, fredag kl. 7.45 - 14.15
  • Diætist (tast 2) Mandag - torsdag kl.7.45 - 14.45, fredag kl. 7.45 - 14.15
  • Sygeplejerske (tast 3) Mandag - fredag kl.8.00 - 10.00 og kl.12.30 - 13.30

Udenfor åbningstiden

Ved akutte henvendelser udenfor åbnings- og telefontider kan du kontakte lægevagten. Lægevagten i Region Syddanmark kan kontaktes på tlf. 7011 0707 i tidsrummet 16.00-08.00 samt i weekenden og på helligdage.

Oversigt over ledelse og stabsansatte

Det samlede ansvar for Steno Diabetes Center Odenses økonomi, udvikling og drift er placeret i centerledelsen. Centerledelsen består af en centerdirektør, en klinikledelse (herunder klinikchef og oversygeplejerske), en forskningschef samt en sekretariats- og udviklingschef. 

Øverste ledelse

Jan Erik Henriksen

Centerdirektør

SDCO - Ledelse


(+45) 20 33 21 74

Kurt Højlund

Forskningschef

SDCO - Ledelse


(+45) 25 32 06 48 Forskningsenheden på SDU

Michael Røder

Klinikchef

SDCO - Ledelse


(+45) 26 24 44 73

Lene Borgen Esmann

Chefsygeplejerske

SDCO - Ledelse


(+45) 29 83 03 32

Ellen Bjerre Zacho

Sekretariats- og udviklingschef

SDCO - Ledelse


(+45) 24 83 57 17

Ansatte i sekretariatet understøtter ledelsen, arbejder med økonomi og HR, yder sekretariatsbistand i diverse mødefora samt koordinerer, eksekverer og planlægger intern og ekstern kommunikation.

Sekretariatsansatte

Pia Baghbanian

Ledelsessekretær, PA for centerdirektøren

SDCO - Stabssekretariatet


(+ 45) 29 21 03 98

Maria Ngoc Thao Ho

Sekretær for afdelingsledelsen, IT & indkøb

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 40 35 95 68

Helle Kofoed Jensen

Ledelsessekretær, HR og økonomi

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 29 65 88 32

Vibeke Toft-Nielsen

Kommunikationskonsulent

SDCO - Kommunikation og presse


(+45) 23 84 28 74

Camilla Hansen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 34 32 55

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92

Jakob Haugaard Christiansen

Kommunikationskonsulent

SDCO - Kommunikation og presse


(+45) 23641069

Lone Wichmann

Forskningssekretær

SDCO - Stabssekretariatet


65413422

Mona Engdal Larsen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 30 52 83 67

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Emil Laurberg Mogensen

Konsulent

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 24 87 10 43

Ansatte på kompetenceudviklingsområdet udvikler og arrangerer kurser, temadage og digitale tilbud målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som har kontakt til personer med diabetes og deres pårørende.

Vores undervisere er alle erfarne specialister på hver deres område, og vores kursusudbud giver både mulighed for, at du kommer til os, og at vi kommer til dig.

Ansatte på kompetenceudviklingsområdet

Kristian Mondrup

Faglig leder

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 23 84 34 46

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94

Anne Carter

Specialkonsulent i pædagogik og digital læring

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 24 37 70 93

Susanne Elman Pedersen

Klinisk diætist

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 23 83 05 54

Karina Vejrum Sørensen

Udviklingskonsulent

SDCO - Kompetenceudvikling/Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 29 27 61

Dorthe Brix

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 65 41 34 22

Lisa Holm Rasmussen

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 65 41 34 22

Debbie Walsh

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 59 83 66

Rune Skeel-Gjørling

Digitaliseringskonsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 24 43 61 97

Lene Wårsøe

Diabetessygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 75 45 82

SDCO - Kompetenceudvikling

Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, Indgang 112, 9. sal


(+45) 51 37 20 94

Ansatte på kvalitets- og monitoreringsområdet

Grete Skøtt Pedersen

Faglig leder

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+ 45) 24 52 06 91

Martin Rasmussen

Forsker

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 23 81 87 77

Lise Desiree Hansen (på barsel)

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 20 49 55 92

Lærke Steenberg Holk

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 23 84 28 94

Emilie Just-Østergaard

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 21 29 27 15

Gry Kock (på barsel)

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 21 59 76 40

Nis Lydiksen

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 21 62 43 31

Lea Cordes

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 24 85 89 88

Jeanette Birch Lauridsen

Evalueringskonsulent

SDCO - Kvalitet og monitorering


(+45) 29 60 06 49

Astrid Roll Vitved

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/Kvalitet og monitorering


(+45) 23 46 42 79

Dette team samarbejder med relevante parter internt og på Steno Partnersygehuse om at udarbejde nye behandlingsaktiviteter og tilbud, der skal skabe og teste nye og forbedrede behandlingsmuligheder på diabetesområdet.  

Ansatte under de supplerende behandlingsinitiativer

Maria Skovlund Herreborg

Faglig leder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 30 22 03 05

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92

Astrid Roll Vitved

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/Kvalitet og monitorering


(+45) 23 46 42 79

Caroline Larsen (barsel)

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 17 93 96

Julie Maria Sahl Jakobsen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 20 48 68 91

Ewa Romancsuk

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 5164 2794

Gitte Lehmkuhl Henner

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 2168 9210

I vores team understøtter vi klinikken i arbejdet med diabetesteknologi, og udvikler og implementerer digitale løsninger til personer med diabetes og deres pårørende. Desuden understøtter vi Steno Partnersygehuse og samarbejder med andre relevante afdelinger i Region Syddanmark omkring digitale løsninger.

Ansatte på sundhedsteknologiområdet

Johan Rasmussen

Faglig leder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 30 56 33 71

Kathrine Kjær-Hansen

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 29 65 80 50

Paula Wibroe Leth

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 23 84 32 93

Thea Lundsgaard Kingo

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 55 71 48

Ulla Linding Jørgensen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 49 32 83

Christopher Egeberg Gregersen

Videomedhjælper

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 49 47 96

Emma Brorstrup Vester

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 21 43 73 11

Mette Holm Augustesen

Chefkonsulent

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 23 34 29 90

Vi samarbejder med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre aktører om at udvikle det tværsektorielle samarbejde om mennesker med diabetes. Vi er altid åbne over for både store og små idéer til, hvordan det tværsektorielle samarbejde på diabetesområdet kan udvikles.

Ansatte på det tværsektorielle samarbejdsområde

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 71 82 81

Gitte Stentebjerg Petersen

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 70 84 31

Julie Dyrgaard

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 24 34 87 07

Karina Vejrum Sørensen

Udviklingskonsulent

SDCO - Kompetenceudvikling/Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 29 27 61

Marie Højsager Varinsky

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 81 87 97

Merete Brixen

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 24 80 52

Sara Lund Fønss Bach

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 59 76 59

Mette Vestergaard Nissen

Brugerinddragelseskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 82 19 30

Partnerkoordinatorer - Steno Partnersygehuse

Mette Rysgaard Jensen

Sygeplejerske og partnerkoordinator

SVS - Sydvestjysk Sygehus


(+45) 79 18 31 14

Alin Razvan Andries

Overlæge og partnerkoordinator

SLB - Sygehus Lillebælt


(+45+) 76 36 07 21

Helle Jacobsen

Afdelingssygeplejerske og partnerkoordinator

SHS - Sygehus Sønderjylland


(+45) 79 97 32 45
APPFWU01V