Skip til primært indhold

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på diabetesambulatoriet på OUH Odense og Steno Diabetes Center Odense øverste ledelse, stabsansatte og partnerkoordinatorer.

Staben er inddelt i nedennævnte kerneområder. Vores medarbejdere arbejder dog på tværs af disse og er for de flestes vedkommende derfor kun nævnt under deres primære område.

For henvendelse til diabetesafdelinger på de øvrige regionshospitaler, se oversigten over disse på sdco.dk/diabetesbehandling.

Patienthenvendelse

SDCO - Diabetesambulatoriet

Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, Indgang 112


(+45) 65 41 34 22

Oversigt over ledelse og stabsansatte

Det samlede ansvar for Steno Diabetes Center Odenses økonomi, udvikling og drift er placeret i centerledelsen. Centerledelsen består af en centerdirektør, en klinikledelse (herunder klinikchef og oversygeplejerske), en forskningschef samt en sekretariats- og udviklingschef. 

Øverste ledelse

Jan Erik Henriksen

Centerdirektør

SDCO - Ledelse


(+45) 20 33 21 74

Kurt Højlund

Forskningschef

SDCO - Ledelse


(+45) 25 32 06 48 Forskningsenheden på SDU

Michael Røder

Klinikchef

SDCO - Ledelse


(+45) 26 24 44 73

Lene Borgen Esmann

Chefsygeplejerske

SDCO - Ledelse


(+45) 29 83 03 32

Ellen Bjerre-Zacho

Sekretariats- og udviklingschef

SDCO - Ledelse


(+45) 24 83 57 17

Ansatte i sekretariatet understøtter ledelsen, arbejder med økonomi og HR, yder sekretariatsbistand i diverse mødefora samt koordinerer, eksekverer og planlægger intern og ekstern kommunikation.

Sekretariatsansatte

Pia Baghbanian

Ledelsessekretær, PA for centerdirektøren

SDCO - Stabssekretariatet


(+ 45) 29 21 03 98

Maria Ngoc Thao Ho

Sekretær for afdelingsledelsen, IT & indkøb

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 40 35 95 68

Helle Kofoed Jensen

Ledelsessekretær, HR og økonomi

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 29 65 88 32

Vibeke Toft-Nielsen

Kommunikationskonsulent

SDCO - Kommunikation og presse


(+45) 23 84 28 74

Camilla Hansen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 34 32 55

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+ 45) 23 36 26 92

I tæt samarbejde med brugerne - mennesker med diabetes, deres pårørende, og dem i risiko for diabetes - er det brugerinvolveringsområdets opgave at være med til at skabe den bedst mulige diabetesbehandling og det bedst mulige fundament for et bedre liv med diabetes. 

Ansatte på brugerinvolveringsområdet

Tina Linaa

Faglig leder for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Mette Vestergaard Nissen

Brugerinddragelseskonsulent

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 23 82 19 30

Mona Engdal Larsen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 30 52 83 67

Julie Maria Sahl Jakobsen

Projektleder

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 20 48 68 91

Ansatte på kompetenceudviklingsområdet udvikler og arrangerer kurser, temadage og digitale tilbud målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som har kontakt til personer med diabetes og deres pårørende.

Vores undervisere er alle erfarne specialister på hver deres område, og vores kursusudbud giver både mulighed for, at du kommer til os, og at vi kommer til dig.

Ansatte på kompetenceudviklingsområdet

Kristian Mondrup

Faglig leder

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 23 84 34 46

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94

Anne Carter

Specialkonsulent i pædagogik og digital læring

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 24 37 70 93

Susanne Elman Pedersen

Klinisk diætist

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 23 83 05 54

Karina Vejrum Sørensen

Konsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 29 27 61

Dorthe Brix

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 65 41 34 22

Lisa Holm Rasmussen

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 65 41 34 22

Debbie Walsh

Sygeplejerske

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 59 83 66

SDCO - Kompetenceudvikling

Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, Indgang 112, 9. sal


(+45) 51 37 20 94

Ansatte på kvalitets- og monitoreringsområdet

Grete Skøtt Pedersen

Faglig leder

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+ 45) 24 52 06 91

Martin Rasmussen

Forsker

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 23 81 87 77

Lise Desiree Hansen

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 20 49 55 92

Lærke Steenberg Holk

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 23 84 28 94

Emilie Just-Østergaard (på barsel)

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 21 29 27 15

Gry Kock

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 21 59 76 40

Dette team samarbejder med relevante parter internt og på Steno Partnersygehuse om at udarbejde nye behandlingsaktiviteter og tilbud, der skal skabe og teste nye og forbedrede behandlingsmuligheder på diabetesområdet.  

Ansatte under de supplerende behandlingsinitiativer

Maria Skovlund Herreborg

Faglig leder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 30 22 03 05

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17

Camilla Hansen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 34 32 55

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+ 45) 23 36 26 92

Astrid Roll Vitved

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 23 46 42 79

Caroline Larsen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 17 93 96

Ansatte på sundhedsteknologiområdet

Johan Rasmussen

Faglig leder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 30 56 33 71

Kathrine Kjær-Hansen

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 29 65 80 50

Paula Wibroe Leth

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 23 84 32 93

Thea Lundsgaard Kingo

Ingeniør

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 55 71 48

Ulla Linding Jørgensen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 20 49 32 83

Christopher Egeberg Gregersen

Videomedhjælper

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 20 49 47 96

Vi samarbejder med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre aktører om at udvikle det tværsektorielle samarbejde om mennesker med diabetes. Vi er altid åbne over for både store og små idéer til, hvordan det tværsektorielle samarbejde på diabetesområdet kan udvikles.

Ansatte på det tværsektorielle samarbejdsområde

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81

Gitte Stentebjerg Petersen

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 70 84 31

Julie Dyrgaard

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 24 34 87 07

Karina Vejrum Sørensen

Konsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 29 27 61

Leif Staal Andersen

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 24 34 84 07

Marie Højsager Varinsky

Konsulent

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 23 81 87 97

Merete Brixen

Specialkonsulent

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 23 24 80 52

Sara Lund Fønss Bach

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 21 59 76 59

Partnerkoordinatorer - Steno Partnersygehuse

Mette Rysgaard Jensen

Sygeplejerske og partnerkoordinator

SVS - Sydvestjysk Sygehus


(+45) 79 18 31 14

Alin Razvan Andries

Overlæge og partnerkoordinator

SLB - Sygehus Lillebælt


(+45+) 76 36 07 21

Helle Jacobsen

Afdelingssygeplejerske og partnerkoordinator

SHS - Sygehus Sønderjylland


(+45) 79 97 32 45
APPFWU02V