Skip til primært indhold

Deltidsuddannelse i patientologi om mennesker med kroniske sygdomme

Har du erfaring og viden om sygdomsforløb og sygepleje, men ønsker at kvalificere dine kliniske beslutninger og finde nye veje til udvikling af samarbejdet med mennesker, der lever med en kronisk sygdom som f.eks. diabetes eller KOL? Så er dette valgmodul i patientologi, som er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse, måske lige det du har brug for.

Styrk din egen og arbejdspladsens faglighed i mødet med det kronisk syge menneske på diplommodulet i patientologi. Foto: Fra UCL's informationsfolder om uddannelsen

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Deltidsuddannelsen ’Patientologi – mennesker med kroniske sygdomme’ sætter således patienten i centrum og byder på varieret undervisning i både praksis, teori og videnskabelige undersøgelser af patientperspektiver. Der er også rig mulighed for at netværke med kollegaer på tværs af specialer og sundhedssektorer.  

Uddannelsen foregår i uge 39-49 2022 og er tilrettelagt med 5 x 2 sammenhængende uddannelsesdage og afsluttes med en mundtlig prøve i form af en posterfremlæggelse og udbydes i samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Steno Diabetes Center Odense, Steno Partnersygehuse samt det lungemedicinske speciale i Region Syddanmark.

Læs mere om uddannelsen og optagelse - der er tilmeldingsfrist 11. juni.

Medinddragelse af patienterne er altafgørende

Tidligere kursister Stine Brodersen og Ditte Langmaack, Sygeplejersker, Sygehus Sønderjylland, kan varmt anbefale uddannelsen, som synes den er bygget op med en god veksling af teori, gruppearbejde og studieaktiviteter i egen praksis ud fra velvalgt litteratur, der er nem at relatere til i praksis.

- Uddannelsen har belyst kompleksiteten i de aspekter, der påvirker patienternes livsverden og bekræftet at medinddragelse og den måde vi møder patienten på, er afgørende for et godt sygdomsforløb. Den har øget vores opmærksomhed på patientperspektivet og givet redskaber til styrket klinisk beslutningstagen, fortæller de.

Alle patienter er forskellige

Christina Hjarsbech Larsen, Specialeansvarlig sygeplejerske, Ambulatorie for diabetes- og hormonsygdomme, Kolding Sygehus, som også har gennemført uddannelsen, har meddelt, at den har bidraget positivt i hendes dagligdag i ambulatoriet, hvor hun nu tager mere tid til at lytte til patienternes fortælling, da det er deres dagsorden, der er den primære.

- Den vigtigste læring jeg har taget med er, at alle patienter er forskellige og har forskellige forudsætninger og ressourcer for at møde i ambulatoriet. Dermed er vi nødt til at tilpasse vores tilbud til patienterne forskelligt, for at kunne give dem lige adgang til sundhed, fortæller hun.

Alt i alt vidner udtalelser fra kursisterne om, at uddannelsen både har været inspirerende, indsigtsfuld, lærerrig og nem at overføre til den praksis man nu engang kommer fra.

APPFWU01V