Skip til primært indhold

Patientnær diabetesteknologi

Diabetesteknologien og diabetesbehandlingen har udviklet sig markant over de senere år. Det har forbedret behandlingsresultaterne og højnet livskvalitet for personer med diabetes. I Region Syddanmark har vi hele tiden fokus på at sikre ensartet kvalitet og behandling.

Personer med diabetes gør hver eneste dag brug af diabetesteknologi. Det kan være blodglukoseapparat, insulinpen, insulinpumpe, kontinuerlig glukosemåler eller andet behandlingsredskab, som kan være med til at gøre livet med diabetes nemmere. Behovet for at bruge diabetesteknologi er individuelt og tilpasses løbende i samarbejdet mellem personen med diabetes og behandler. 

Udviklingen af patientnær diabetesteknologi går lynhurtig. I Region Syddanmark følger vi udviklingen ved at indgå i samarbejde med producenter og udviklere om tilbud, afprøvning og evaluering af nye teknologiske behandlingsmuligheder.

Én fælles indgang for teknologi i Region Syddanmark

Regionens 4 sygehusenheder har i fællesskab etableret én samlet indgang til Region Syddanmark for virksomheder inden for diabetesområdet. Her koordinerer vi samarbejdet om test og udvikling for at få viden og udvikle sundhedsteknologisk ekspertviden hos personalet og for at sikre udbredelse af teknologier. Disse test, udviklings og forskningsforløb opbygges på tværs af sygehuse og SDCO. Det sker i samarbejde med personer med diabetes, virksomheder og klinikere og med tæt kobling til regionens indkøbsafdeling, IT-forvaltning og Center for innovativ medicinsk teknologi (CIMT), SDU og de øvrige regionale Steno Centre.

Regionalt udvalg for teknologisk diabetesbehandling

Udvalget er rådgivende og koordinerende og er centralt i regionens arbejde med patientnær diabetesteknologi. Der sidder repræsentanter fra alle 10 diabetesambulatorier, regionens indkøbsafdeling, IT-forvaltning og sundhedsøkonomiske afdeling. Udvalget samarbejder med regionale udvalg som Udvalget for Sundheds-IT (USIT), Behandlingsrådet på OUH og Diabetes Udvalg Region Syddanmark (DURS).

Udvalget arbejder for at sikre:

  • Ensartet klinisk kvalitet
  • Ensartet tilgang til forbrug og indkøb
  • Overholdelse af IT- og data-regulativer
  • Etablering af én fælles indgang for industrien
  • Videns- og erfaringsudveksling inden for teknologisk diabetesbehandling
  • Kompetenceudvikling og support inden for ny teknologi
APPFWU01V