Skip til primært indhold

Brugerne som medundervisere - hvad skal jeg være opmærksom på?

Det giver ofte god mening at inddrage brugere som medundervisere, fordi de repræsenterer brugerens vinkel i undervisningssituationen. Her kan du læse, hvad der er vigtigt for brugerne, når de er med som medundervisere – typisk sammen med en sundhedsprofessionel

Denne guide er primært henvendt til sundhedsprofessionelle, men kan også læses af andre, som ønsker at anvende brugere som medundervisere.
Guiden er fremkommet og kvalificeret gennem interviews og input fra brugere og sundhedsprofessionelle mfl.

Brugernes råd som medundervisere

 • Vær i god tid
 • Overvej altid, hvilken målgruppe du søger efter (alder, køn, geografi, etnicitet, uddannelse, netværk mv.)
 • Overvej, hvor mange brugere, du har behov for
 • Vær tydelig og konkret omkring, hvad min opgave er (hvad skal jeg bidrage med, hvad har jeg indflydelse på, og hvad er fastlagt)
 • Overvej, hvordan jeg skal deltage – fysisk fremmøde, video eller begge dele
 • Find ud af, om der mulighed for aflønning og/ eller dækning af transportudgifter som tak
 • Vær konkret om formål, målgruppe og rammer for undervisningen
 • Snak med mig om der er noget ved undervisningstemaet – psykisk og/ eller fysisk, som er særligt sårbart og som kræver særlig opmærksomhed
 • Tag kontakt inden undervisningsdagen, og tjek at alt er ok
 • Du er værten/ kursusleder. Det er derfor rart, at du som sundhedsprofessionel tager godt imod mig, og skaber en positiv og venlig stemning
 • Aftal at vi skal mødes i god tid, og undgå at du kommer susende i sidste øjeblik - det stresser mig
 • Undgå at bruge fagsprog. Tal så jeg kan forstå det, og vær gerne konkret
 • Husk navneskilte, så jeg ikke skal bruge krudt på at huske navne
 • Sørg for, at der er noget at spise og drikke undervejs
 • Husk pauser. Sørg for at alle ved, hvornår der er pause, og at der mange (jeg er ikke nødvendigvis kendt i din arbejdsgang)
 • Vær åben og anerkend mig for det, som jeg kan bidrage med (husk vi er ligeværdige parter i samarbejdet)
 • Vær opmærksom på, at jeg underviser ud fra mine oplevelser og erfaringer – så kan du som sundhedsprofessionel tage dig af det faglige indhold
 • Vær nysgerrig, og giv dig tid til at lære mig at kende
 • Tjek løbende op på, at jeg er med og at jeg er ok med det, som foregår
 • Sørg for at det bliver en god og hyggelig oplevelse, hvor jeg også får noget med hjem. F.eks. selvindsigt, sparring med andre eller følelsen af at have gjort en forskel
 • Spørg mig/os altid, hvordan det var at være med, og om der var noget, der kunne have været bedre
 • Lad mig/os vide, hvad der kom ud af samarbejdet. Det er rart at vide, hvis mit bidrag har gjort en forskel

Hvad siger brugerne og de sundhedsprofessionelle til at undervise sammen?

”Spændende at komme med og fortælle om, hvordan jeg har fået en lettere hverdag og mere forståelse for sygdommen. Og at andre fandt det relevant, og jeg blev anerkendt /rost” (citat fra en bruger)

”Eva (bruger) og jeg havde et fint samarbejde. Vi havde lavet vores oplæg hver især. Vi mødtes en dag, hvor Eva (bruger) fortalte oplægget til mig. Det gjort hun bare så godt” (citat fra en sundhedsprofessionel)

”Jeg synes Signe (sundhedsprofessionel) og jeg arbejder godt sammen. Jeg har jo ikke den teoretiske del eller det at kunne undervise. Men jeg synes, det var sjovt og spændende at kunne få lov at være med sammen med Signe, og at hun kunne træde til de steder, hvor jeg var i tvivl” (citat fra en bruger)

For yderligere sparring kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55
APPFWU01V