Skip til primært indhold

Sammedagsscreening for patienter i almen praksis

Sammedagsscreening er et tilbud til personer med type 2-diabetes, der følges i almen praksis. Patienten kan på sygehuset få gennemført alle screeningsundersøgelser på samme dag.

Formål

Formålet med initiativet er at sikre at så mange mennesker med type 2-diabetes screenes rettidig for diabetesrelaterede komplikationer og inden for de anbefalede intervaller.

Indsats

Sammedagskomplikationsscreening (SDK) er et tilbud til personer med type 2-diabetes, der følges i lægepraksisser på Fyn. SDK består af blod-og urinprøver, fod-og øjenundersøgelse.

Patienten får svar på sine undersøgelser til diabeteskontrollen hos den praktiserende læge. Undersøgelserne tager ca. to timer.

Den praktiserende læge bibeholder opfølgning- og behandlingsansvar.

Målgruppen

Alle personer med type 2-diabetes, der følges i fynske lægepraksisser.

Det er især relevant at få en sammedagsscreening hvis:

  • Patienten har nyopdaget diabetes, og skal screenes for første gang
  • Patienten ikke har fået foretaget en øjenscreening i over et år

Samarbejde 

Den praktiserende læge sender en henvisning til SDCO, hvor der i henvisningen skal angives ”SDK almen praksis” samt anføres dato for næste diabeteskontrol i almen praksis.

Henvisningen skal oprettes senest én måned før diabeteskontrollen i almen praksis. Patienten får en tid i SDCO en uge før den angivne diabeteskontrol.

Der skal ligeledes oprettes en rekvisition i Webreq på blod-og urinprøver ved Blodprøver og Biokemi, OUH.

VIGTIGT: Rekvisitionen skal dateres til en uge før diabeteskontrollen i almen praksis. Skriv i kommentarfeltet: SDCO booking.

For at der ligger en rekvisition til fremtidige sammedagsscreeninger, skal du i Webreq skrive: 10 i reitereringer og 365 i interval, hvilket opretter 10 rekvisitioner med 365 dages interval. SDCO booker og indkalder patienten til en ny SDK på baggrund af øjenlægens vurdering om interval til næste screening.

 

Vejledning til praktiserende læger

Mere info

Hvis du som patient ønsker at blive henvist til sammedagsscreening, skal du kontakte din egen læge, som er velkommen til at kontakte SDCO.

Sara Lund Fønss Bach

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 59 76 59
APPFWU02V