Skip til primært indhold

Sammedagsscreening for patienter i almen praksis

Sammedagsscreening er et tilbud til patienter der følges i almen praksis. Patienten kan på sygehuset få gennemført alle screeningsundersøgelser på samme dag.

Formål

Formålet er at skabe et bedre screeningstilbud til alle borgere med diabetes, så flest mulige får foretaget screening for senkomplikationer med de optimale screeningsværktøjer.

Indsats

Screeningsundersøgelserne består af undersøgelser for øjensygdom, fodproblemer, nyresygdom og risikofaktorer. Der bliver også taget blodtryksmåling, og der indhentes supplerende oplysninger for at identificere mulige risikofaktorer.

Screeningspakken på sygehuset gør det muligt, at patienten kan få alle screeningsundersøgelser på en og samme dag.

Målgruppen

Alle patienter med diabetes der følges i almen praksis.

Samarbejde 

Alment praktiserende læger og sygehuse i Region Syddanmark.

Sara Lund Fønss Bach

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 21 59 76 59
APPFWU01V