Skip til primært indhold

Kompetenceudvikling flytter perspektiver og bidrager til løbende forbedringer

Tidligere innovationschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Kristian Mondrup er blevet ansat som faglig leder for Steno Diabetes Center Odenses kerneområde ’kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle’.

Med en baggrund som højskolelærer, kandidat i kultur og formidling, master i ledelse og innovation, samt relevant erfaring fra sine tidligere jobs, kan Kristian Mondrup ikke være bedre rustet til sin nye stilling. 

Som SDCO’s nye faglige leder for kompetenceudviklingsområdet, skal han være med til at skabe vejen til en øget kvalitet af diabetespleje og -behandling gennem kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og øget diabetesegenomsorg blandt brugere og patienter i Region Syddanmark.
 
- At resultater skabes sammen med kolleger i andre afdelinger og på tværs af sektorer er ikke et ukendt land for mig, og gør kun opgaverne ekstra interessante, udtaler Kristian Mondrup.

En del af et visionært og ambitiøst projekt

Det, der motiverede ham til at søge stillingen, var at blive en del af det meget visionære og ambitiøse ’projekt’, han synes opbygningen af et Steno Diabetes Center over 10 år er, både på lokale, regionale, nationale og internationale niveauer. Og ikke mindst at kunne medvirke til at gøre en positiv forskel for mennesker med diabetes.
 
- Vi er glade for at tage imod Kristian Mondrup, som både med sin personlige og faglige kompetencer, sit store netværk og erfaring inden for uddannelse- og kompetenceudvikling samt blik for at skabe udvikling tæt koblet til praksis, er en gevinst for hele SDCO, udtaler Sekretariatschef Ellen Zacho-Bjerre, SDCO.
 
Kristian Mondrups omfattende erfaring med kompetence- og uddannelsesudvikling, ledelse og koordination kommer til at spille en stor rolle for den opgave, han står overfor med at omsætte SDCO’s overordnede brugerinddragelses- og særkendestrategi til konkrete handlinger inden for kompetenceudvikling, hvor brugernes ønsker og behov bliver endnu mere centrale i udviklingen af diabetespleje- og behandling.
 
- Der er allerede mange tilbud på vores hylder, og der kommer hele tiden nye til. Opgaven er både at få større volumen og flere deltagere på vores eksisterende kursusaktiviteter, og kontinuerligt være involveret i at udvikle nye tilbud og aktiviteter på området, fortæller Kristian Mondrup. 

Kompetenceudvikling er et centralt element i forandrings- og forbedringsprocesser

I sundhedsvæsenet arbejder man evidensbaseret, det vil sige, at sygeplejen praktiseres med anvendelse af den bedste viden fra klinisk forskning, hvorfor alle sundhedsprofessionelle, på tværs af sektorer, løbende skal have tilbud om, og tilgang til, nyeste viden, for at løfte kvaliteten af pleje og behandling. Kompetenceudvikling er dermed, ifølge Kristian Mondrup, et centralt element i forandrings- og forbedringsprocesser.
 
- Kompetenceudvikling flytter perspektiver, så vi sammen får øje på mulige forbedringer, og bliver klædt på til at gennemføre dem, siger Kristian Mondrup.
 
Det første Kristian Mondrup vil tage fat på som ny leder for kompetenceudviklingsområdet er først og fremmest at lære teamet at kende, og ikke mindst at kortlægge områdets mange indsatser og samarbejdsflader i SDCO, den øvrige region, samt på nationalt niveau med bl.a. de øvrige SDC’er.
 
- Både teamet i kompetenceudvikling, og alle andre kolleger, har taget meget positivt imod mig. Vi har i vores team allerede drøftet en række ønsker til, hvordan det gode holdsamarbejde ser ud, siger Kristian Mondrup.
 
På den private front bor Kristian Mondrup på Sydfyn med sin familie, hvor han i sin fritid nyder at være aktiv i naturen på løbeture, vandreture og i havkajak i det sydfynske øhav.

Erhvervs- og uddannelseserfaring

2012-2020 Innovationschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
2012-2016 Chefkonsulent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
2008-2012 Udviklingskonsulent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
2007-2008 Forebyggelseskonsulent i Svendborg Kommune
2002-2007 Projektkoordinator i Region Syddanmark
1994-2000 Højskolelærer, Brandbjerg Højskole i Jelling

2016 Master i Ledelse og Innovation i Komplekse Systemer (LAICS), CBS og DPU
2002 Kandidatuddannelsen Kultur og Formidling, SDU
1994 Højskolelæreruddannelsen, Læreruddannelse til De frie skoler, Ollerup

Kristian Mondrup

Kristian Mondrup, Faglig leder for kompetenceudviklingsområdet, SDCO

APPFWU02V