Skip til primært indhold

Hvad er Fælles Specialistnetværk (Steno MDT)?

Projektideen er født i Novo Nordisk Fonden i slutningen af 2019 og landede på Steno Diabetes Center Odense i foråret 2020

Novo Nordisk Fondens vision med projektet er at teste effekten af etablering af et specialistnetværk med henblik på at give diabetespatienter med multisygdom den bedste og mest kvalificerede udredning og koordinerede behandling af deres samtidige sygdomme.

Specialistnetværk (såkaldte multidisciplinære teams) har opnået bred international anerkendelse – særligt inden for kræftområdet, hvor de er en afgørende del af pakkeforløbene.

Novo Nordisk Fonden udtaler:

”En patient med diabetes og multisygdom bør modtage specialiseret behandling for både deres diabetes og anden sygdom. Klinisk behandling vil typisk foregå forskellige steder og under vejledning af forskellige specialister. Derfor kan patienten opleve manglende koordinering mellem fagpersoner, og personen med diabetes kan opleve et usammenhængende patientforløb. Vi ønsker at være med til at sikre et patientcentreret og sammenhængende forløb for patienter med diabetes og multisygdom.”

Formål

Det overordnede formål med projektet er at øge livskvalitet og -længde for mennesker med diabetes og multisygdom. Det forsøger vi at opnå ved at sikre følgende:

  • Bedre koordineret behandling
  • Bedre koordineret medicinering
  • Kompetenceudvikling på tværs af specialer og behandlingsregimer, herunder træning fra speciallæge til yngre læge inden for det enkelte speciale

Indsats

Det fælles specialistnetværk mødes til såkaldte multidisciplinære teamkonferencer (MDT konferencer) 2 gange om måneden.

Konferencen har en varighed på 2 timer, og specialistnetværket har maksimalt 4 patienter på programmet hver gang.

Den faste deltagerkreds består af læger fra Hjertemedicinsk Afdeling B, Lungemedicinsk Afdeling J, Nyremedicinsk Afdeling Y, Farmakologi og Steno Diabetes Center Odense. Der deltager både en speciallæge og en yngre læge fra hver afdeling.

Almen praksis i OUH’s optageområde har mulighed for at henvise til specialistnetværket og deltage under konferencen.

Patienten kan desuden også deltage på konferencen, hvis der er et ønske om det.

Målgruppe

Målgruppen i projektet er patienter med diabetes, som også lever med minimum én af følgende sygdomme; hjerte, lunge eller nyre. Desuden skal følgende forhold være gældende: 

  • Patient og patientansvarlig læge (sygehuslæge eller almen praksis) oplever en kompleksitet i forløbet
  • Der opleves polyfarmaci (brug af flere lægemidler samtidig)
  • Patienten følges på enten SDCO eller i almen praksis i OUH's optageområde i relation til diabetes

Projektperiode

Projektet kører i en 5-årig periode fra 2020-2024.

APPFWU01V