Skip til primært indhold

Nyt spørgeskema skal hjælpe patienter til en bedre samtale med deres behandler

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) tager nu et nyt diabetesspørgeskema i brug, som patienter kan udfylde forud for deres sammedagsscreening på ambulatoriet. Spørgeskemaet skal sikre, at patienterne får talt med deres læge om netop de ting, som fylder i deres liv.

Fremover kan patienter udfylde et spørgeskema forud for deres samtale med læge eller sygeplejerske. Her er det Lykke Mari Ann Bibow Krogh, som er til samtale hos overlæge Knud Yderstræde. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Fremover kan patienter udfylde et spørgeskema forud for deres samtale med læge eller sygeplejerske. Her er det Lykke Mari Ann Bibow Krogh, som er til samtale hos overlæge Knud Yderstræde. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Fremover vil patienter, der skal til sammedagsscreening på SDCO, have mulighed for at udfylde et diabetesspørgeskema.

Spørgeskemaet fungerer som en forberedelse og refleksion, inden patienterne skal se deres behandler. Når det er udfyldt, kan behandleren se besvarelsen og blive klogere på, hvad der er vigtigt for patienten at tale om. Spørgeskemaet indeholder blandt andet spørgsmål om patientens helbred, trivsel, hverdagen med diabetes, blodsukker og eventuelle senfølger.

Det er en del af SDCO’s strategi om større brugerinddragelse, fortæller projektleder på SDCO Kathrine Kjær-Hansen.

- Vi har et stort ønske om at inddrage brugerne mere i deres behandling. Vores behandlere på SDCO er allerede dygtige til at tale med patienterne og vant til at tale med dem om mange forskellige ting. Men på denne måde skaber vi mulighed for, at patienternes samtale blive endnu mere relevant og målrettet. Besvarelserne kan også gøre behandlerne klogere på, om patienten skal visiteres til en anden afdeling eller en anden fagperson, fortæller hun.

Systematisk indsigt

Spørgeskemaet giver SDCO mulighed for at få systematisk indsigt i patienternes generelle fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Patienterne får også tilsendt et kort spørgeskema, når de bliver booket til en almindelig konsultation på ambulatoriet med en læge eller sygeplejerske. Her kan de krydse emner af, som de ønsker at tale med deres behandler om. 

Alle sygeplejersker og læger har fået undervisning i de nye arbejdsgange og det tekniske setup. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at gennemgangen af spørgeskemaerne vil kræve ekstra ressourcer.

 

Fakta om spørgeskemaerne

 

APPFWU01V