Skip til primært indhold

Skærm-fri-tid med venner

Mange danske børns fritidsliv har undergået store forandringer i de seneste år. Børn bevæger sig mindre i dag, og fritiden foregår ofte bag en skærm med virtuel kontakt til venner og klassekammerater. Når børn er sammen fysisk, er de oftest mere fysisk aktive.

Formål

Projektet udvikler en indsats, der giver forældre og børn værktøjer til at begrænse skærmbrug i hjemmet og fremme legeaftaler og bevægelse med klassekammerater og venner.

Indsats

Projektet løber i fem år og har to faser:

  1. Indsatsen udvikles og testes i samarbejde med børn, forældre og lærere. Der er særligt fokus på, om indsatsen kan gennemføres og opleves relevant for målgruppen. Indsatsen tager afsæt i det tidligere velafprøvede projekt ”SCREENS”.
  2. Effekten af indsatsen på børnenes skærmtid og fysiske aktivitet undersøges.

Målgruppe

Skoleelever i 4. klasse.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og SDCO.

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V