Skip til primært indhold

SDCO-støtte til studier i behandling af multisyge og effekt af diabetesmedicin

Tre læger fra OUH har modtaget støtte fra SDCO’s grantpulje til nye ph.d.-studier på diabetesområdet. Dermed er der bevilget støtte til fire studier med relation til diabetesområdet i 2023.

Fra venstre er det Julie Bjerrelund, Lotte Borg Lange og Stine Jorstad Bugge. De tre læger er de seneste modtagere af grantet fra SDCO's ph.d.-pulje. Foto: Privat/SDCO

330.000 danskere lever med diabetes og en stor andel af dem har også andre sygdomme. Men hvordan behandler man mennesker med multisygdomme bedst?

Det er spørgsmålet i et ph.d.-studie om såkaldte multidisciplinære teamkonferencer, som netop har modtaget et SDCO-grant.

Det samme har et studie, som skal kigge nærmere på, om diabeteslægemidlet SGLT2 har en positiv effekt på nyretransplanterede.

Endelig har et studie fokus på effekten af den meget anvendte diabetesmedicin Rybelsus for knogledannelse hos såvel raske som patienter med type 2-diabetes.

I alle tre tilfælde står læger fra OUH og SDCO bag studierne, og det er nogle glade modtagere af det såkaldte SDCO-grant til ph.d.-studerende.

Nyretransplantation

OUH-læge Lotte Borg Lange står bag studiet i nyretransplantation, hvor hun gennem kliniske forsøg vil undersøge, om diabetespræparatet SGLT2i-hæmmere, som har vist gavnlig effekt hos nyresyge, også har gavnlig effekt på nyretransplanterede, og dermed kan forlænge funktionstiden for en transplanteret nyre og reducere forekomsten af diabetes hos patienterne.

SDCO’s grant giver økonomisk råderum til at forske i forebyggelse af diabetes hos nyretransplanterede patienter og forlængelse af nyretransplantates levetid, fortæller en begejstret modtager.

- Det er en sjældenhed, at vi ser forskning, som inkluderer nyretransplanterede. Det kan være med til at sikre, at tiden til re-transplantation og dialyse udskydes for patienten, ventelisterne forkortes og vigtigst af alt patienternes livskvalitet forbedres! Med dette grant viser SDCO, de støtter forskning, som gavner denne patientgruppe med svær øget syge- og dødelighed. Samtidigt bidrager det til at skabe øget fokus og opmærksomhed. Det er jeg som nyrelæge dybt taknemmelig for, siger Lotte Borg Lange.

Styrker knoglemassen

Hendes lægekollega fra OUH Julie Bjerrelund vil også se på, om medicin, som egentlig er udviklet til behandling på diabetesområdet, kan have yderligere positive effekter. I dette tilfælde drejer det sig om hormonet GLP-1, som frigives, når man spiser – og øger udskillelsen af insulin i kroppen. Den effekt forhindrer, at blodsukkeret bliver for højt, samtidigt med at hormonet også øger mæthedsfornemmelsen.

Det er da også grundingrediensen i de nye og meget omtalte fedmeprodukter. Tidligere studier har dog vist, at trods vægttab øger lægemidler, som indeholder hormonet, dog ikke risikoen for, at brugeren taber knoglemasse – og det er hovedelementet i ph.d.-studiet, hvor Julie Bjerrelund vil undersøge, om hormonet kan fremme knogledannelsen hos både raske personer og mennesker med type 2-diabetes.

- Jeg er meget taknemmelig for tildelingen af SDCO’s ph.d.-stipendium, da det giver mig en enestående mulighed for at udføre forskning om effekterne på knoglerne af den velkendte antidiabetiske medicin Semaglutid, også kendt som Rybelsus, samt inkretin-hormonet GLP-1 i henholdsvis type 2-diabetikere med øget risiko for knoglebrud og raske forsøgsdeltagere, siger Julie Bjerrelund.

Hendes primære mål er at øge forståelsen af medicinens påvirkning af knoglerne, herunder dens sikkerhed og effektivitet.

- Hvis vores resultater indikerer en gavnlig virkning på knoglerne af Semaglutid, kan dette projekt åbne op for en mere målrettet og effektiv behandling af patienter med type 2-diabetes, der samtidig har en høj risiko for knoglebrud, siger Julie Bjerrelund.

Multisyge får vurdering af flere eksperter

I det sidste studie, der har modtaget støtte, ser læge Stine Jorstad Bugge på effekten af fælles specialistkonferencer, de såkaldte MDT-konferencer, som allerede er i gang på SDCO. 

Læs mere her: Fælles Specialistnetværk

- At modtage dette grant betyder, at vi ikke er alene om at synes, det er vigtigt at forske i multisygdom. Grantet gør, at vi kan frigøre midler til at øge kvaliteten af vores forskning, hvilket i sidste ende kommer borgere med diabetes og samtidig anden kronisk sygdom til gode. Det er tydeligt, at multisygdom og håndteringen heraf er en voksende udfordring i vores sundhedsvæsen, så det er fedt, at vores projekt bliver prioriteret på denne måde, siger hun.

Multidisciplinære konferencer (MDT) er allerede udbredt på især kræftområdet. Her mødes forskellige lægelige specialister til en konference om en patient med kompleks sygdom.

I sin kommende ph.d. vil Stine Jorstad Bugge undersøge, hvor mange borgere i Danmark, der lever med diabetes og multisygdom. Desuden vil studiet udvikle på brugen af MDT til diabetes og multisygdom, samt teste hvorvidt metoden fungerer i praksis.

Læs mere om de tre studier i linket her:

Grant fra SDCO

Læs mere om forskningspuljen hos SDCO

  • Der bliver uddelt bevillinger fra SDCO’s ph.d.-pulje to gange om året.

  • Tidligere i år fik Simon Lowater et SDCO-grant til sit ph.d.-studie om øjenscreeningprocedurer.

    Det kan du læse om her.

Du kan finde mere information om puljen, krav og deadlines her.

Forskningsstøtte fra SDCO

     

APPFWU01V