Skip til primært indhold

Projekter i samarbejde med syddanske kommuner

Igennem projektarbejde bidrager vi med at udvikle indsatsen for mennesker med diabetes

Vi medvirker både i forskningsprojekter, udviklingsprojekter og projekter med fokus på at implementere god praksis.

Er du nysgerrig efter at vide mere om de projekter, som SDCO er involveret i? Herunder finder du en kort introduktion til udvalgte projekter, der er særligt relevante for kommunerne.

Lev Livet med Type 2-diabetes er et samlet koncept for kommunernes tilbud om sygdomsmestring. Konceptet indeholder en sygdomsspecifik del til personer med type 2-diabetes og en mere almen del til mennesker med forskellige typer af kronisk sygdom. Konceptet bygger på eksisterende erfaringer og på sundhedspædagogiske tilgange, der allerede kendes i mange syddanske kommuner.

Konceptet er afprøvet i fem kommuner, og det færdige koncept lanceres medio 2022.

Læs mere om projektet her.

Kommunerne skal tilrettelægge tilbud til personer med behov for særlig støtte til håndtering af deres diabetes. Det regionale forløbsprogram for personer med diabetes beskriver denne opgave ret overordnet, og opgaven er kompleks at løse. SDCO arbejder derfor på et projekt, der skal munde ud i en model for, hvordan kommunerne kan systematisere den særlige støtte. I projektet skal der bl.a.:

  • Ske en afklaring af målgrupper for den særlige støtte
  • Implementeres en god praksis for henvisning til tilbuddet
  • Udvikles en styrket intern koordinering af støtten på tværs af fagområder i kommunerne

Projektet er sat i gang i foråret 2022. Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger her.

Mange personer med type 2-diabetes oplever den første tid med diagnosen som vanskelig. Selvom behandlingen af sygdommen ofte kommer godt i gang, oplever mange at være ladt alene med usikkerhed og manglende forståelse af sygdommen.

SDCO udvikler og afprøver i tæt samarbejde med almen praksis og kommuner et koncept for, hvordan konsultationerne i almen praksis kan systematiseres det første år med type 2-diabetes. Ét af elementerne i projektet er at integrere de kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud i forløbet.

Der er i 2021 lavet prøvehandlinger på dele af konceptet, og projektet igangsættes i foråret 2022. Læs mere om "En god start med type 2-diabetes" her.

De rigtige kompetencer er vigtige hos dem, der udfører diabetespleje i kommunerne. I dette projekt udarbejdes en kompetenceprofil for den kommunale diabetespleje og værktøjer til, hvordan kompetenceprofilen kan tilpasses og implementeres i kommunerne.

Indsatsen sættes i gang i tredje kvartal 2022.

Læs mere om projektet her.

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU02V