Skip til primært indhold

Projekter i samarbejde med syddanske kommuner

Igennem projektarbejde bidrager vi med at udvikle indsatsen for mennesker med diabetes

Vi medvirker både i forskningsprojekter, udviklingsprojekter og projekter med fokus på at implementere god praksis.

Er du nysgerrig efter at vide mere om de projekter, som SDCO er involveret i? Herunder finder du en kort introduktion til udvalgte projekter, der er særligt relevante for kommunerne.

Lev Livet er et samlet koncept for kommunernes tilbud om sygdomsmestring. Konceptet indeholder en sygdomsspecifik del til personer med type 2-diabetes og en mere almen del til mennesker med forskellige typer af kronisk sygdom. Konceptet bygger på eksisterende erfaringer og på sundhedspædagogiske tilgange, der allerede kendes i mange syddanske kommuner.

Konceptet er afprøvet i fem kommuner, og det færdige koncept blev lanceret i februar 2023. Lev Livet bruges nu i større eller mindre grad i et stort antal kommuner i Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland

Læs mere om konceptet her.

SDCO er gået sammen med fire syddanske kommuner om et projekt der skal udvikle løsninger til, hvordan kommuner kan styrke og opnå en lokal systematik i tilbuddene til borgere med behov for særlig støtte til håndtering af type 2-diabetes.

I projektet arbejdes der bl.a. med:

  • Etablering og implementering af et tværfagligt partnerskab (diabetesduo) på tværs af det kommunale sundheds- og socialområde
  • Identificering af borgere i målgruppen med type 2-diabetes
  • Afklaring af borgernes individuelle behov, motivation og forhold til diabetes
  • Individuelt støtteforløb med udgangspunkt i borgerens behov og motivation
  • Brobygning til sundhedsfremmende fællesskaber i kommune eller civilsamfund.

Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger her.

Mange personer med type 2-diabetes oplever den første tid med diagnosen som vanskelig. Selvom behandlingen af sygdommen ofte kommer godt i gang, oplever mange at være ladt alene med usikkerhed og manglende forståelse af sygdommen.

SDCO udvikler og afprøver i tæt samarbejde med almen praksis og kommuner et koncept for, hvordan konsultationerne i almen praksis kan systematiseres det første år med type 2-diabetes. Ét af elementerne i projektet er at integrere de kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud i forløbet.

Der er i 2021 lavet prøvehandlinger på dele af konceptet, og projektet er igangsat i foråret 2023. Læs mere om "En god start med type 2-diabetes" her.

De rigtige kompetencer er vigtige hos dem, der udfører diabetespleje i kommunerne. I dette projekt udarbejdes en kompetenceprofil for den kommunale diabetespleje og værktøjer til, hvordan kompetenceprofilen kan tilpasses og implementeres i kommunerne.

Projektet er igangsat i tredje kvartal 2022.

Læs mere om projektet her.

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V