Skip til primært indhold

Episode 9: Hjemmebesøg

Når et barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, vil der ske store forandringer for hele familiens hverdag. Ny forskning viser, hvordan et hjemmebesøg hos familien kan mindske den utryghed, der opstår, når diabetes flytter ind

På børneafdelingen for diabetes på Holbæk sygehus har man siden 2014 tilbudt hjemmebesøg til familierne.

Et hjemmebesøg består i, at en læge og diætist kommer hjem til familien 1-2 måneder efter, at barnet har fået diagnosen type 1-diabetes. I den forbindelse kan familien invitere dem hjem, som de synes skal vide mere om diabetes.

Det kan være søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer eller venner og deres forældre.

Idéen til hjemmebesøgene opstod, da personalet på børneafdelingen for diabetes oplevede, at nogle børn blev unødvendigt begrænset i deres hverdag efter at være blevet diagnosticeret med diabetes.

Det fortæller sygeplejerske Margrethe Fischer Truelsen.

”Personalet så nogle børn, som ikke helt havde de samme muligheder som deres jævnaldrende – fordi nogle var utrygge ved at overtage ansvaret for diabetes-behandlingen”, siger hun.

”Børnene fik ikke lige så meget lov til at overnatte hos deres bedsteforældre og venner – eller tage på lejrtur”.

Derfor besluttede de på børneafdelingen at udvide undervisningen af børnenes familier og omgangskreds, så forældrene kunne blive aflastet og have mod på at sende deres børn ud af døren til gode oplevelser med andre.

”Hjemmebesøgene har altså til formål at klæde hele familien samt det nære netværk på for at komme tilbage til en ny normal så hurtigt som muligt”, siger Margrethe Fischer Truelsen.

Møderne varer halvanden time og er en dialog mellem de deltagende og behandlerne med udgangspunkt i de spørgsmål, som deltagerne måtte have.

Hjemmebesøgene har den ønskede effekt

Margrethe Fischer Truelsen har nu været med til at undersøge, om hjemmebesøgene lever op til formålet.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at hjemmebesøgene skaber den ønskede tryghed og øget livskvalitet hos familierne.

”Familierne giver udtryk for, at de er blevet mere trygge og at barnet kan få en mere normal hverdag,” siger hun.

I undersøgelsen fortæller ét af børnene, at det var dejligt at opleve, at de efter hjemmebesøget ikke længere skulle forklare og svare på en masse spørgsmål om type 1-diabetes.

Forældre fortæller, hvordan de før hjemmebesøget kunne blive mødt med mange fordomme og spørgsmål, og at dette kunne være en stor belastning for dem, når de samtidig skulle have en ny hverdag med diabetes op at køre.

Bedsteforældre beskriver, hvor bekymrede de havde været for at passe deres barnebarn, men at de efter hjemmebesøget havde få afmystificeret nogle ting omkring det at have og leve med diabetes. Det gjorde det lettere for dem at passe barnebarnet og føle sig tryg i situationen.

”Den øgede tryghed giver livskvalitet på alle fronter”, siger Margrethe Fischer Truelsen.

Interviews med familierne har skabt resultaterne

Bag resultaterne af undersøgelsen ligger en række grundige interviews med familier, der har haft et hjemmebesøg.

Her skulle familierne blandt andet svare på, hvordan det havde været at få hjemmebesøg, hvad hjemmebesøget havde betydet, og om det havde ændret noget for dem.

”Vi har fundet ud af, at hjemmebesøg er et rigtig godt tilbud, som med fordel kan implementeres andre steder”, siger Margrethe Fischer Truelsen.

Steno Sjælland vil nu udrulle tilbuddet om hjemmebesøg til nogle af de andre afdelinger i Region Sjælland.

Margrethe Fischer Truelsen
APPFWU02V