Skip til primært indhold

Fem år med SDCO: Syddanskere med diabetes lever et bedre liv

Mennesker med diabetes i Region Syddanmark har generelt fået et sundere helbred. Deres blodsukker er bedre reguleret, de oplever færre tilfælde med nyresvigt og udvikler i mindre grad hjertekarsygdomme og amputationer. Det viser evalueringen af de første fem år med Steno Diabetes Center Odense, som har gjort status på de kliniske data og centrets indsatser siden etableringen i 2018.

Mennesker med diabetes i Region Syddanmark har generelt fået et bedre helbred inden for de seneste fem år, viser femårsevaluering fra Steno Diabetes Center Odense. Stockfoto

Mennesker med diabetes i Region Syddanmark har generelt fået et bedre helbred inden for de seneste fem år, viser femårsevaluering fra Steno Diabetes Center Odense. Stockfoto

I en tid med megen fokus på et presset sundhedsvæsen, er der god grund til at glæde sig over positive takter på diabetesområdet. Det går nemlig den rigtige vej på en lang række parametre.

I løbet af de seneste fem år har mennesker med diabetes i Region Syddanmark generelt fået et bedre reguleret blodsukker og færre følgesygdomme.

Det viser en netop offentliggjort femårsvejsevaluering fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO), som blev etableret i 2018 som et regionalt videns- og udviklingscenter. 

I femårsevalueringen kan man bl.a. se, at andelen af velregulerede type 1-diabetespatienter i perioden fra 2018 til 2023 er steget fra 22,4 % til 32,8 %. For mennesker med type 2-diabetes er dette tal steget fra 59,5 % til 67,1 %. Tilsvarende er der sket et fald i andelen af patienter med et blodsukker over det anbefalede niveau.

Det skyldes flere forskellige faktorer, mener Jan Erik Henriksen, centerdirektør på SDCO.

- Der er sket en stor udvikling inden for de medicinske behandlingsmuligheder, og samtidig bliver de teknologiske hjælpemidler hele tiden bedre og bedre. Her har vi som Steno Center haft mulighed for at gå ind i den udvikling, og har aktivt arbejdet med både udvikling af behandlingstilbud, implementering og styring bl.a. med fokus på at sikre en høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen.

Steno Diabetes Center Odense har bl.a. været med til at indføre nye fælles retningslinjer for tildeling af glukose-sensorer og insulinpumper i Region Syddanmark. Retningslinjerne er efterfølgende blevet fulgt op af anbefalinger fra Behandlingsrådet og er med til at skabe lighed i sundhed for mennesker med diabetes.

- Det understøtter en af vores vigtigste ambitioner om at skabe det bedste liv for mennesker med diabetes, siger han.

Patienter har færre senkomplikationer

Femårsevalueringen viser også, at mennesker med diabetes oplever færre senkomplikationer end for fem år siden.

Der ses bl.a. et let fald i andelen af type 1-diabetespatienter, der oplever terminalt nyresvigt samt et lille fald i andelen af voksne patienter med type 2-diabetes og hjertekarsygdom i aldersgruppen 40-64 år.

Endelig er der en svag tendens til, at færre voksne med type 2-diabetes i regionen får en amputation, og der er et fald i andelen af patienter med synstruende diabetisk øjensygdom (retinopati).

Den positive udvikling kan bl.a. være et udtryk for et øget fokus på systematisk screening for senkomplikationer og tidlig opsporing.

- Vi indførte sammedagsscreening for diabeteskomplikationer i 2019, hvor patienten en gang om året får taget blod- og urinprøver samt screening fødder og øjne på samme dag. I dag har vi udvidet tilbuddet til også at omfatte patienter fra almen praksis, fortæller Jan Erik Henriksen. 

Fire fokusområder hos SDCO

Da SDCO blev etableret i 2018 var der lagt fire strategiske fokusområder ind i opgaven med at skabe det bedste liv med diabetes for mennesker i regionen: Forskning, supplerende behandlingsinitiativer, kompetenceudvikling og et tværsektorielt samarbejde.

SDCO er drevet og ejet af Region Syddanmark og støttet af en 10-årig bevilling på 1,4 mia. fra Novo Nordisk Fonden.

Fem år inde i bevillingsperioden har SDCO udviklet sig til det videns- og udviklingscenter, der var målet, da centret blev sat i verden. Det er lykkedes at placere centret som toneangivende på diabetesområdet med udviklingen af et bruger- og behovsstyret ambulatorium, fortæller centerdirektør Jan Erik Henriksen.

- Mange af vores indsatser er blevet en fast del af de behandlingstilbud, regionen tilbyder mennesker med diabetes, og vi er blevet langt mere synlige over for samarbejdspartnere i regionen med etableringen af en lang række tværgående samarbejdsfora, herunder et partnerforum med regionens diabetesambulatorier, et forum for brugerinvolvering, et teknologiråd, et forskningsråd og et uddannelsesråd. To gange om året udgiver vi et kursuskatalog til alle sundhedsprofessionelle i regionen. De kurser, vi udbyder, har til formål at sikre de sundhedsfaglige den nyeste og mest opdaterede faglige viden på diabetesområdet, fortæller han.

Endelig er der grund til at være særlig stolt over at få sat brugerinvolvering på dagsordenen, tilføjer han.

- Vi er i høj grad lykkedes med at involvere brugerne i alt, hvad vi gør. Det gælder både vores forskellige indsatser og initiativer, mens også inden for forskningsområdet, hvor vi bl.a. har udpeget brugere til SDCO’s forskningsråd og udviklet et koncept for inddragelse af brugere i forskningsprojekterne, fortæller han.

Fakta om femårsevalueringen

Centerdirektør Jan Erik Henriksen kan se tilbage på de første fem år med SDCO med tilfredshed, da centret har spillet en vigtig rolle i at gøre livet bedre for mennesker med diabetes i regionen. Her taler han på årets udgave af Syddansk Diabetesdag i Kolding. Arkivfoto: Jakob Haugaard Christiansen

APPFWU01V