Skip til primært indhold

Klyngepakker til almen praksis

Klyngepakker om diabetes fra Steno Diabetes Center Odense og Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)

Klyngepakke om diabetesstress

Ønsker din klynge at kvalitetsudvikle jer inden for temaet diabetesstress? Så brug klyngepakken om diabetesstress, som Steno Diabetes Center Odense (SDCO) står bag.

Med klyngepakken om diabetesstress får din klynge:

  • Et databaseret fælles udgangspunkt for at tale om emnet
  • Viden om diabetesstress
  • Strategier til at håndtere diabetesstress i praksis
  • Spørgsmål til refleksion over diabetesstress i praksis.

SDCO stiller materialer til rådighed, så din klynge nemt selv kan afholde et klyngemøde om temaet. Materialerne dækker:

  • Et hæfte om klyngepakken, som bl.a. indeholder forslag til program for klyngemødet og forslag til refleksionsspørgsmål
  • Spørgeskemaer, som udgør datagrundlaget for klyngemødet (SDCO bistår jer i dataindsamlingen)
  • En detaljeret drejebog til mødeleder
  • To videooplæg om diabetesstress; viden om diabetesstress og håndtering af diabetesstress
  • Powerpoint til brug på klyngemødet
  • Noteark til uddeling i klyngen.


Enkelte af materialerne kan du se nedenfor. Kontakt SDCO ved interesse for at se de øvrige materialer.

Se hæftet om klyngepakken her

 

Interesseret i klyngepakken?

Kontakt os senest 12 uger før klyngemødet. Herefter gennemgår vi pakken med jer og lægger sammen en plan for, hvordan I kan afholde et værdiskabende klyngemøde om diabetesstress.

 

Klyngepakker fra Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)

Find faglige vejledninger, viden og inspiration til arbejdet med diabetes i almen praksis hos Kvalitet i Almen Praksis (KiAP).

Klyngepakker om diabetes fra Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)

 

For mere information kontakt

Julie Dyrgaard

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 24 34 87 07
APPFWU02V