Skip til primært indhold

Sådan involveres brugere i forskning

Brugere skal tænkes med gennem hele forskningsprocessen – fra ide, til design, projektgennemførelse og formidling.

Brug nedenstående guide som hjælp til øget brugerinvolvering i dit forskningsprojekt med henblik på at skabe god forskning sammen med brugerne, mennesker med diabetes – eller i risiko for at få - og deres pårørende.

Brugerne er eksperter på netop deres liv med diabetes. I samspillet mellem brugerne og forskerne opstår der viden, som er guld værd. Det gælder både i ideudvikling af ny forskning, men også af stor betydning for forskningsprojektets succes i forhold til at sikre god deltagelse og gennemførelse.

 

Tips til mere brugerinvolvering- og samarbejde  

 • Brugere er som folk er flest – helt unikke. Overvej derfor hvilke brugere samt antal du skal invitere, set i lyset af forskningsprojektet, formål og målgruppe.

 • Overvej hvor og hvordan du finder de relevante brugere – og gør det i god tid.
  Find ud af, hvornår og hvordan brugerne skal deltage – se ovenstående figur. Skal et panel af brugere deltage gennem hele projektet, eller ønsker du at involvere forskellige brugere fx før og gennem projektet.

 • Fortæl brugerne om formålet med deres deltagelse og rammen for deres deltagelse.

 • Afstem forventninger fra start til slut og skab tydelige roller. Bed f.eks. brugerne om at komme med input baseret på deres egne oplevelser og erfaringer, og lad forskerne tage sig af det faglige indhold og forskningsmetoderne.

 • Når brugere er med, så er du vært. Du har ansvar for involveringen, tag imod, skab energi og god stemning.

 • Vær lyttende og nysgerrig på det, brugerne fortæller, så de føler sig hørt.
  Lav evt. kalenderindkaldelse og tag kontakt/send reminder til brugeren kort før de aftalte møder.

 • Skab en win-win situation – sørg for, at der også er noget i det for brugerne. Det kan være en sjov oplevelse, øget selvindsigt, kompetenceudvikling, følelsen af at have gjort en forskel.

 • Undgå fagudtryk. Brug et sprog, som alle forstår, og vær så konkret som muligt, både når du taler og skriver.

 • Afklar om det er muligt med aflønning, transportgodtgørelse eller en gave som tak.

Behov for sparring?

Kontakt programleder for diabetesomsorg og brugerinvolvering på SDCO, Mette Juel Rothmann på mette.rothmann@rsyd.dk.

Denne guide er læst igennem og kvalificeret af brugere, forskere tilknyttet SDCO og SDU mfl.

APPFWU01V