Skip til primært indhold

Antallet af personer med type 2-diabetes er tredoblet på over 20 år

Nyt studie viser, at personer, der er diagnosticeret med type 2-diabetes, er mere end tre gange fordoblet siden 1996. Antallet ser ud til at stige yderligere fremover. Men det er ikke nødvendigvis en negativ udvikling, påpeger Jan Erik Henriksen, centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense.

På over 20 år er antallet af mennesker med type 2-diabetes tredoblet. Det betyder, at flere lever længere og bedre med sygdommen. Foto: Proxima Studio

På over 20 år er antallet af mennesker med type 2-diabetes tredoblet. Det betyder, at flere lever længere og bedre med sygdommen. Foto: Proxima Studio

En kvart million danskere lever i dag med type 2-diabetes. Det er tre gange så meget som i 1996, viser et studie foretaget af Steno Diabetes Center Copenhagen, som er offentliggjort i British Medical Journal. Studiet viser, at andelen af danskere med type 2-diabetes er steget fra 1,2% i 1996 til 4,5% i 2017.

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor bl.a. blodsukkeret er forhøjet. Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte person oplever at leve med sygdommen. For nogle personer er det en meget stor livsomvæltning, mens andre hurtigt lærer at gøre sygdommen til en naturlig del af dagligdagen.

De nye tal er en god nyhed for personer med type 2-diabetes. De lever nemlig længere og med et bedre liv med sygdommen nu end de gjorde for 25 år siden, beskriver Jan Erik Henriksen, centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense.

- Jeg synes, det er en rigtig dejlig udvikling. Mange misforstår data og kalder det en epidemi, men vi ser en øgning i personer med diabetes, fordi de lever længere med sygdommen. Jeg synes, at vi skal passe på med at male fanden på væggen, fordi tallene er et udtryk for, at vi behandler dem med type 2-diabetes bedre. Dødsraten er i samme periode faldet markant, så stigningen skyldes primært, at personer med type 2-diabetes lever længere, og derfor bliver der flere med tiden, beskriver Jan Erik Henriksen.

Stigningen i antallet af personer med diabetes skyldes, ifølge Jan Erik Henriksen, også, at vi er blevet bedre til at screene og dermed opdage sygdommen tidligere. Fordi flere bliver opdaget tidligere, er mørketallet over personer, der er i øget risiko, har forstadier eller allerede har sygdommen også blevet markant mindre. Det er både godt for den enkelte person og for samfundet, så behandlingen kan starte tidligere.

Type 2-diabetes som særkende

Steno Diabetes Center Odenses særkende er type 2-diabetes. Jan Erik Henriksen fortæller, at der derfor er et stort fokus på denne type diabetes, og der forskes løbende på området.

- Vi arbejder på at målrette indsatsen mod de risikopatienter, der er. Vi er i gang med nogle videnskabelige studier i psykiatrien, fordi flere psykiatriske patienter får type 2-diabetes. Hvis vi sætter specifikt ind med forebyggende og opsøgende arbejde hos den målgruppe, kan vi måske reducere antallet af nye diabetespatienter her, fortæller Jan Erik Henriksen.

Udover de kommende studier og indsatser på det psykiatriske område arbejder Steno Diabetes Center Odense også med at forebygge type 2-diabetes hos de personer, som har et højt blodsukker, men endnu ikke har type 2-diabetes.

Årsag og forebyggende arbejde

Der kan være mange årsager til, at man får type 2-diabetes. Alder er en væsentlig faktor, ligesom gener og livsstil også spiller en rolle i udviklingen af sygdommen. Alder i sig selv er en risikofaktor, fordi reguleringen af blodsukkeret bliver dårligere i kroppen. Men også de yngre grupper omkring 40-50 års alderen kan være i risiko for type 2-diabetes, især hvis deres livsstil ikke er som anbefalet. Derfor pointerer Jens Steen Nielsen, programleder hos Steno Diabetes Center Odense, at vi i højere grad skal sætte ind med livsstilsinterventioner hos den yngre målgruppe.

- Den medicinske behandling er god i dag, meget bedre end for 10 år siden, så derfor skal vi i stedet fokusere på at finde systemer, som får folk til at gøre noget i deres dagligdag. Vi ved, at det virker, hvis man sætter ind på kostområdet, ligesom det gør ved motion og rygning. Hvis der sker en ændring på de faktorer, vil det nedsætte risikoen for at få type 2-diabetes. Men hvordan vi implementerer det, så det virker, det skal der kigges nærmere på, for det er den svære del, fortæller Jens Steen Nielsen.

Ifølge både Jens Steen Nielsen og Jan Erik Henriksen er der forskel, hvad Steno Diabetes Center Odense kan påvirke, og hvad der skal reguleres politisk. Faktorer som motion, rygning og kost kan man påvirke politisk, mens man på Steno Diabetes Center Odense fokuserer på det forebyggende arbejde inden for specifikke risiko-grupper. Håbet er så, at antallet falder i netop denne gruppe.

  • Omkring 250.000 mennesker har type 2-diabetes i Danmark.
  • Sygdommen kan forkorte livet og give en række følgesygdomme samt påvirke kredsløb, syn, følesans og nyrer.
  • Et forskningsprojekt fra bl.a. SDU og Institute of Applies Economics and Health Research har vist, at diabetes koster det danske samfund mere end 30 milliarder kroner om året.
  • Steno Diabetes Center Odense har type 2-diabetes som særkende. Derfor er der hos centeret en særlig forpligtigelse til at forebygge og behandle type 2-diabetes. Derfor er der blevet udarbejdet en strategi, som skal sætte retningen for arbejdet med type 2-diabetes.
APPFWU02V