Skip til primært indhold

Brugerne med i ansættelsesprocesser - hvad skal jeg være opmærksom på?

På SDCO har vi som udgangspunkt altid en brugerrepræsentant med, når vi ansætter nyt personale, dvs. læger, sygeplejersker, fodterapeuter og alle, der har kontakt med brugerne. Vi har en bruger med til at læse ansøgninger, vælge kandidater til samtaler, til ansættelsessamtalerne og til at vælge den rigtige kandidat. Hvis relevant kommer brugerrepræsentanten også med input til stillingsopslaget.

Denne guide er primært henvendt til sundhedsprofessionelle, men kan også læses af andre, som ønsker at anvende brugere som medundervisere.
Guiden er fremkommet og kvalificeret gennem interviews og input fra brugere og sundhedsprofessionelle mfl.

Brugernes råd til dig, der har brugere med i ansættelsesprocesser

 • Sørg for at invitere mig i god tid
 • Forbered mig grundigt og konkret om, hvad du/I forventer af mig
 • Fortæl mig, hvor og hvornår vi skal mødes, og hvordan processen foregår
 • Sørg for, at jeg og alle i ansættelsesudvalget ved, at jeg spiller ind på lige fod med alle andre i ansættelsesudvalget
 • Fortæl mig, at jeg kan få mine transportudgifter dækket, og hvor jeg evt. kan parkere
 • Fortæl mig, at jeg deltager med de spørgsmål og input, som betyder noget for mig som bruger og kom gerne med eksempler til inspiration:
  • Hvad tænker du, at brugerne vil sige om dig som læge/sygeplejerske/andet?
  • Hvad er for dig en svær samtale med en bruger, og hvordan håndterer du det?
  • Hvad er din bedste egenskab og hvad er din største udfordring?
  • Hvordan håndterer du brugere, som ikke gør, hvad du siger?
  • Hvordan håndterer du brugere, som ikke forstår, hvad du siger?
  • Hvordan sikrer du, at samtalen altid starter med brugerens dagsorden?
  • Hvor god er du til at aflæse kropssprog og spørge ind til det, brugeren ikke siger?
  • Hvor god er du til at tale om brugerens trivsel og psyke, som kan have betydning for brugerens håndtering af sin diabetes?
  • Hvor god er du til at håndtere, når brugerne kommer med feedback på samtalen?
  • Efterspørger du selv feedback fra brugerne på deres oplevelse af samtalen?
 • Sørg for, at jeg får stillingsopslag tilsendt på samme tid som alle andre i ansættelsesudvalget
 • Fortæl mig, hvem der ellers sidder i ansættelsesudvalget
 • Fortæl mig, hvordan ansættelsessamtalerne foregår
 • Undlad at have samtaler ved siden af ansættelsesprocessen, som gør, at jeg føler, at beslutningen mere eller mindre er truffet på forhånd
 • Sørg for, at der er noget at spise og drikke undervejs
 • Sørg for, at der er pauser undervejs og fortæl, hvornår de ligger (jeg er ikke nødvendigvis kendt og trænet i din/jeres arbejdsmåde)
 • Undgå at bruge fagsprog. Tal så jeg kan forstå det, og vær gerne konkret
 • Du er værten. Det er rart, når du er der til at tage imod mig inden samtalerne og skab en positiv og venlig stemning (undgå at du kommer susende i sidste øjeblik, det stresser)
 • Sørg for, at det bliver en god og hyggelig oplevelse, hvor jeg også får noget med hjem. Fx sparring med andre eller følelsen af at have gjort en forskel
 • Tjek løbende op på, at jeg er med, og at jeg er ok med det, som foregår
 • Spørg mig altid, hvordan det var at være med, og om der var noget, der kunne have været bedre
 • Giv mig feedback på min måde at deltage på. Hvad var godt, og hvad kunne jeg gøre bedre en anden gang. Det er rart at vide, at mit bidrag har gjort en forskel
 • Husk også at give mig besked om, hvorvidt den valgte kandidat har takket ja til stillingen, og når og hvordan processen er afsluttet

Hvad siger brugerne til at deltage?

"Jeg synes, det var en god oplevelse at være med. Det var meningsfuldt, og jeg følte, at jeg var med aktivt og ligeværdigt" (Brugerrepræsentant i SDCO's Forum for Brugerinvolvering)

Hvad siger lægen, der har været til samtale, hvor en bruger deltog?

"Jeg synes, det var en god oplevelse at have en bruger med til min ansættelsessamtale, fordi han stillede mig spørgsmål om, hvordan jeg er som læge over for brugerne. Det var spørgsmål, som jeg ikke tror, at jeg ville være blevet stillet af andre i ansættelsesudvalget. Men hvor jeg kom ind på, hvilke situationer, jeg synes er svære, og hvordan jeg agerer i min rolle som læge i netop disse situationer. Fx fik jeg et spørgsmål om, i hvilke situationer en bruger kunne gøre mig vred og om, hvordan jeg så håndterede det" (Læge ansat på SDCO)

Se video

For yderligere sparring kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55
APPFWU01V