Skip til primært indhold

Endeligt farvel til ordet "sukkersyge"

Efter henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, vil ordet 'sukkersyge' ikke længere optræde på recepter og doseringsetiketter og erstattes med 'diabetes'.  

Det var et forslag fra et tidligere medlem af vores Forum for Brugerinvolvering, der fik Centerdirektør Jan Erik Henriksen til at rette henvendelse til Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency) i maj måned, med henblik på at få ændret ordlyden på recepter og etiketter, for at slippe af med den gamle betegnelse 'sukkersyge - og det lykkedes!
 
Kort tid herefter viser det sig, at Type1 - think tank for type 1 diabetes, havde henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen om samme sag, hvorefter ordlyden blev ændret, så der fremover i stedet står diabetes.
 
Et godt eksempel på hvorfor brugerinvolvering er så vigtigt, og hvorfor det kan betale sig at stå sammen!
 
Nedenfor er hvad Lægemiddelstyrelsen skrev i deres svar d. 1. september 2020.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Din sag er løst - Sagsnummer 365136. Insulinrecepter i FMK
 
Kære Jan Erik
 
Tak for din henvendelse nedenfor og undskyld det sene svar.
Din henvendelse blev kort efter suppleret af en tilsvarende fra Type1 - Tænketank for Diabetes, og så fik vi desværre ikke sat dig med på svaret.
 
Vi er enige i holdningen til ordet ”sukkersyge”. Vi havde derfor også i forbindelse med vores arbejde med strukturerede doseringsforslag, hvor vi også kigger på indikationerne, taget en principbeslutning om, at ordet ikke fremover skulle bruges i indikationsteksterne.
 
For netop insulinprodukterne har vi imidlertid besluttet, at det ikke giver mening at foreslå ”standard”-doseringer, så vi har ikke fået gennemgået gruppen af disse produkter. Derfor er antallet af produkter, som stadig havde den gamle indikation ”mod sukkersyge” tilknyttet, kommet bag på os.
 
Det første trin mod den ideelle løsning er imidlertid ganske ligetil. Vi har derfor allerede, med virkning fra den 24. august, erstattet teksten ”mod sukkersyge” med ”mod diabetes”, således at dette har effekt for alle produkter med den pågældende indikationskode i vores system: koden er uændret, men teksten er ny.
 
I det sæt af indikationstekster, Lægemiddelstyrelsen sender ud af huset, forekommer ordet ”sukkersyge” derfor ikke længere. Alle ordinationssystemer og apoteker skal indlæse og benytte de nye data, så ordet ”sukkersyge” skulle fra den 24. august ikke længere kunne optræde på nye recepter eller doseringsetiketter.
 
Vi er opmærksom på ønsket om en supplerende angivelse af typen af diabetes i indikationsteksten, men det trin kræver en individuel stillingtagen til det enkelte produkt, som vi ikke har ressourcer til at gennemføre her og nu.
 
Vi arbejder løbende, bl.a. sammen med Sundhedsdatastyrelsen, på at sikre bedst mulig understøttelse af de forskellige formål, vores lægemiddeldata anvendes til. Ønsket vil blive taget op i forbindelse med en kommende, om end endnu ikke planlagt, gennemgang af diabetesområdet, hvor det umiddelbart supplerer allerede identificerede ønsker i forhold til understøttelse af statistik og overvågning.

Med venlig hilsen
Claus

Specialkonsulent
Lægemiddelstyrelsen

APPFWU02V