Skip til primært indhold

Støttemuligheder på arbejdspladsen

Når du har diabetes spiller det ind på hele dit liv - herunder også dit arbejdsliv. Der er forskellige støttemuligheder som du bør kende til

Det er vigtigt, at du tager hensyn til din diabetes i løbet af arbejdsdagen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med støtte og vejledning for at skabe det bedste arbejdsliv med diabetes.

Hvis du på grund af din diabetes har forøget sygefravær, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og kommunen, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter under dit sygefravær. Du har desuden mulighed for at indgå en §56-aftale, hvis du skal indlægges, til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

Du kan hente inspiration og få mere viden her:

Diabetesforeningens tips til et godt arbejdsliv med diabetes

Mit Sygehus - Fravær i arbejdstiden - §56 

APPFWU01V