Skip til primært indhold

Ny digital læringsplatform inden for diabetisk øjenscreening skal klæde sundhedsprofessionelle bedre på til at forebygge synstab

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har netop lanceret en ny virtuel okulær læringsplatform kaldet ’VIOLA’, der er udviklet i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og Øjenafdeling E på Odense Universitetshospital.

VIOLA logo

Som en del af SDCO’s regionale behandlingstilbud om sammedagsscreening for diabeteskomplikationer, får diabetespatienter i hele Region Syddanmark i dag blandt andet foretaget en diabetisk øjenscreening, der skal være med til at forebygge skader i øjets nethinde (diabetisk retinopati). Diabetisk retinopati er en af de hyppigste årsager til svagtsynethed blandt yngre og midaldrende i Danmark, men da sygdommen først mærkes, når skaden er sket, er det ekstremt vigtigt, at gennemgå livslang øjenscreening, så synstruende forandringer på nethinden kan opspores tidligt.

Centralt graderingscenter

De diabetiske øjenscreeninger bliver vurderet i Graderingscenter SDCO, som er et centralt center beliggende på Odense Universitetshospitals øjenafdeling, hvor øjenspeciallæger vurderer øjenfotos sendt telemedicinsk fra syv diabetesambulatorier på regionens sygehuse.
 
En række sygeplejersker, bioanalytikere og optikere, som er ansvarlige for patientundersøgelserne ved sammedagsscreeninger på diabetesambulatoriernes screeningsstationer, gennemgår en grundig oplæring i øjenscreening, da det er dem, der i dag foretager den indledende øjenscreening. 
 
- Det er vigtigt for os, at de dygtige sundhedsprofessionelle, som foretager screeningerne, har kendskab til sygdommen og dermed mulighed for at tage den første, vigtige snak med patienterne om forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom. Det er derfor essentielt, at vi hjælper vores kolleger med at sikre dette og i den forbindelse helt oplagt, at udarbejde en virtuel løsning, hvor man i egen tid og eget tempo får skræddersyet et kursus, som er tilpasset ens personlige behov, forklarer professor, overlæge Jakob Grauslund, der har stået i spidsen for etableringen af graderingscenteret og kompetenceudviklingen af de sundhedsprofessionelle.

Virtuel kompetenceudvikling

I forbindelse med oplæringen af de sundhedsprofessionelle tilknyttet den diabetiske øjenscreening, var interessen og behovet for selvstændig kompetenceudvikling stor. Dette gav anledning til et samarbejde med professor Thiusius Savarimuthus forskningsgruppe fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, om at udvikle den virtuelle okulære læringsplatform, VIOLA, som har til formål, at oplære sundhedsprofessionelle i at vurdere forskellige grader af diabetisk retinopati. 
 
- Jeg er utrolig stolt af dette samarbejde, der er med til at bane vejen for nye måder at tænke kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle på – ikke kun i Region Syddanmark, men både nationalt og internationalt, udtaler Centerdirektør Jan Erik Henriksen.
 
Ifølge Jakob Grauslund, er det banebrydende ved VIOLA, at man med robotteknologiske løsninger for første gang laver et undervisningsforløb, hvor kursisten selv skal identificere og markere diabetiske øjenforandringer på skærmen. Det er med til at sikre en god forståelse for sygdommen og dermed en forbedret hospitalsbaseret øjenscreening, hvor vi kan hjælpe patienter med diabetes til at fastholde tilknytningen i et livslangt screeningsforløb og dermed bidrage til at reducere antallet af personer med diabetesbetinget synstab.

Lancering og fremtidig satsning inden for kunstig intelligens

VIOLA er netop blevet implementeret i SDCO og tilbydes nu alle sundhedsprofessionelle, som ønsker optræning og certificering i gradering af diabetisk retinopati. 
 
- Sideløbende med lanceringen af VIOLA, er vi i færd med udvikle diabetisk øjenscreening med kunstig intelligens – en satsning på forskningsområdet, hvor vi arbejder på at konstruere en screeningsalgoritme, som kan assistere ved identifikation af patienter med synstruende diabetisk retinopati, afslutter Jakob Grauslund.

Om VIOLA

Om Graderingscenter SDCO

APPFWU01V