Skip til primært indhold

Steno-støtte til forskning i nyremedicin, graviditet og opstartsforløb

Med tre nye ph.d.-projekter på listen har SDCO siden 2018 ydet støtte til i alt 25 projekter. De seneste tre har netop får grønt lys i anden runde af 2022.

 Tre ph.d.-studerende har netop fået støtte fra ph.d.-puljen på Steno Diabetes Center Odense (SDCO) i anden uddelingsrunde i 2022. En af dem er sygeplejerske Line Elberg Lorenzen fra Gynækologisk Obstetrisk Afd., OUH, som skal forske i, hvordan gravide med type 2-diabetes oplever og håndterer overgangen fra graviditet til livet som mor med en kronisk sygdom. Stockfoto

Tre ph.d.-studerende har netop fået støtte fra ph.d.-puljen på Steno Diabetes Center Odense (SDCO) i anden uddelingsrunde i 2022. En af dem er sygeplejerske Line Elberg Lorenzen fra Gynækologisk Obstetrisk Afd., OUH, som skal forske i, hvordan gravide med type 2-diabetes oplever og håndterer overgangen fra graviditet til livet som mor med en kronisk sygdom. Stockfoto

Hvordan klarer gravide med type 2-diabetes overgangen til morrollen? Kan et lægemiddel mod mavesår bruges i behandling af kronisk nyresygdom, hvor diabetes og forhøjet blodtryk er hovedårsagerne? Og hvordan sikrer man, at nydiagnosticerede får et bedre opstartsforløb?

Spørgsmål som tre ph.d.er skal forsøge at finde svar på i tre forskningsprojekter, som netop har fået støtte fra ph.d.-puljen på Steno Diabetes Center Odense (SDCO) i anden uddelingsrunde i 2022.

Dermed er antallet af støttede ph.d.-projekter nået op på 25, siden de første to fik grønt lys tilbage i 2018.

Overgang til at blive mor

Sygeplejerske Line Elberg Lorenzen fra Gynækologisk Obstetrisk Afd., OUH, skal forske i, hvordan gravide med type 2-diabetes oplever og håndterer overgangen fra graviditet til livet som mor med en kronisk sygdom. Undersøgelser viser, at 40 procent af gravide med type 2-diabetes får depression og angst. Den tætte kontrol med diabetes stopper umiddelbart efter fødslen, hvor behandlingen overgår til kvindens egen praktiserende læge. Som konsekvens heraf kan frygten for komplikationer påvirke og overskygge glæden ved at få et barn. Line Elberg Lorenzen vil gennem interviews, spørgeundersøgelser og workshops sætte fokus på et område, der er begrænset forskning i såvel nationalt som internationalt. 

Som del af sin ph.d. skal Lorenzen arbejde tre måneder på det anerkendte Deakin University i Melbourne, Australien.

Læs om projektet her

 

Bedre opstart med diabetes

Steffan Holst Hansen, kandidat i fysioterapi fra SDU, har ligesom Lorenzen fokus på de mentale og psykiske udfordringer, som diabetes kan udløse. Steffan Holst Hansen stiller dog skarpt på de nydiagnosticerede og det forløb, de får tilbudt, når de får diagnosen type 2-diabetes. Han skal - i tæt samarbejde med SDCO og almen praksis, forske i hvordan man kan reducere depression og diabetesstress (Diabetes Disstress), som mange patienter oplever, når de får diagnosen type 2-diabetes. Det skal bl.a. ske ved at sammensætte bedre og mere faste rutiner for introduktionen til et liv med diabetes og forløb med almen praksis og kommunen.

Steffan Holst Hansen skal som del af sin ph.d. også arbejde internationalt, når han rejser til Canada for at erfare, hvordan man der arbejder med diabetes. 

Læs om projektet her


Forskning i nyre-medicin

Den sidste uddeling på listen over nye bevillinger fra SDCO’s ph.d.-pulje 2022 tilfalder læge Mette Boye Boes fra Nyremedicinsk Afd. på OUH.

Hun skal forske i anvendelsen af mavesårs-medicinen Camostat hos patienter med kronisk nyresygdom, som rammer mellem 10 og 15 procent af alle danskere. Årsagen til udviklingen af sygdommen skal hovedsageligt findes i forhøjet blodtryk og diabetes. Kronisk nyresygdom kan i sidste ende udløse nyresvigt, som kræver dialyse eller nyretransplantation. Camostat er et lægemiddel, som har været anvendt mod mavesår i Japan i årtier, men laboratorietest og dyreforsøg har tidligere vist, at medicinen kan anvendes i arbejdet med kronisk nyresygdomme. Giver forskningen positive resultater, kan det have stor betydning for mange patienter i fremtiden. 
Mette Boye Boes er i øjeblikket også ved at videreuddanne sig til speciallæge i nyremedicin.

Læs om projektet her

 

Læs mere om forskningspuljen hos SDCO

  • Der bliver uddelt bevillinger fra SDCO’s ph.d.-pulje to gange om året.

  • Tidligere i år fik Julie Hempel Larsen og Mikkel Kolind bevillinger fra puljen – dem kan du læse om her: 

Du kan finde mere information om puljen, krav og deadlines her.

Forskningsstøtte fra SDCO

     

APPFWU01V