Skip til primært indhold

Transitionsforløb for unge med diabetes

Alle sygehuse i Region Syddanmark udruller et fælles initiativ, som skal gøre overgangen fra børne- og ungeafdeling til voksen-diabetesambulatorium så god og tryg som mulig.

Formål

Formålet med initiativet er:

 •  At de unge oplever et sammenhængende og individualiseret transitionsforløb, der forbereder dem (og forældre/netværk) bedst muligt til overgangen til voksenregi.
 • At skabe sammenhæng på tværs af sygehusmatrikler i Region Syddanmark, så det bliver et samlet kvalitetsløft uafhængigt af skifte mellem matrikler.
 • At øge de unge patienters sygdomsforståelse, egenomsorg og generelle handlekompetencer.

Indsats

Initiativet består af en række indsatser, som den unge og deres familier møder løbende i løbet af perioden fra de er 12 år til 24 år. De skal gøre overgangen fra børne- og ungeafdeling til voksenambulatorium så god og tryg som mulig. Inden for de strukturerede tilbud er det muligt at lave individuelt tilpassede forløb for den enkelte unge.

Tilbuddene indeholder:

 • Delte konsultationer, hvor den unge i en del af samtalen får mulighed for alenetid med behandler
 • Fælleskonsultationer med deltagelse af behandlere fra både børn- og ungeafdeling og voksenambulatorium
 • Et dialogværktøj til at understøtte samtalen mellem behandler og den unge + familie. Dialogværktøjet sætter den unges egne ønsker og behov på dagsordenen
 • Der er sat et mål om, at de unge, som modtager et psykologtilbud ikke oplever skift i psykolog i forbindelse med overgangen
 • Alle unge indkaldes i voksenambulatoriet til faste kvartalsvise konsultationer i det første år efter, de har afsluttet tilknytningen til Børne- og Ungeafdelingen
 • Unge over 16 år tilbydes deltagelse i et lokalt ungepanel, som skal have indflydelse på form og indhold i de tilbud, som sygehuset har til unge med diabetes

Ud over ovenstående indsatser er der i initiativet en række organisatoriske justeringer, som skal understøtte det gode samarbejde om overgangen. Herunder:

 • Uddannelse af de sundhedsprofessionelle, som er involveret i samarbejdet samt årlig opfølgning
 • Halvårlige møder mellem behandlere/ledelse fra børne- ungeafdelinger og voksenafdelinger på hvert sygehus
 • Case sparring med deltagelse af behandlere fra begge afdelinger inden fælleskonsultationer med unge

 • En fast sygeplejefaglig ressource på hvert sygehus til at understøtte udvikling og udrulning af alle ovenstående elementer

Målgruppe

Unge mellem 12-24 år med diabetes. 

Samarbejde 

Initiativet udrulles i samarbejde med og på alle diabetesambulatorier i Region Syddanmark. Det vil sige børne- og ungeafdelinger og voksendiabetesambulatorier fra Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital.

Mere info

Initiativet implementeres fra efteråret 2022 og løber 3 år frem til juni 2025.

En del af initiativet er et gruppeuddannelsestilbud til alle unge i alderen 12-24 år. Denne del er fortsat under udvikling og forventes implementeret i efteråret 2023. 

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU02V