Skip til primært indhold

98 læger med i SDCO-projekt: Tjeklister skal sikre bedre opstart for borgere, der får diabetes

Flere end hver 10. praktiserende læge i Region Syddanmark deltager sammen med kommunerne i SDCO-projekt, hvor ambitionen er at skabe en fast opstart for nydiagnosticerede med diabetes og reducere diabetesstress.

Læge Pia Therkildsen og projektleder på SDCO, Gitte Stentebjerg, har bl.a. samarbejdet om en række informationsmateriale. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Læge Pia Therkildsen og projektleder på SDCO, Gitte Stentebjerg, har bl.a. samarbejdet om en række informationsmaterialer. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Som vigtig del af projektet er der udviklet informationsmateriale og tjeklister til både brugere og sundhedsprofessionelle. Foto: SDCO

En pjece med en detaljeret vejledning til læger og sygeplejersker i almen praksis i regionen og en mappe med informationsmateriale til de borgere, der netop har fået konstateret diabetes.

Det er to konkrete værktøjer, som er udviklet i et projekt på Steno Diabetes Center Odense (SDCO), hvor praktiserende læger og kommuner arbejder sammen for at give nydiagnosticerede med diabetes den bedst mulige start på et liv med en kronisk sygdom.

Indtil videre har 130 patienter modtaget materialet, og holdet bag projektet håber at nå 400 patienter i løbet af efteråret 2023.

98 praktiserende læger fordelt på 33 lægehuse i regionen har sagt ja til at være med i det tværsektorielle projekt. Det er dermed flere end hver 10. læge i regionen.

En rapport fra VIVE viste i 2021, at mange nydiagnosticerede føler, de står alene med sygdommen og oplever en lang række uafklarede spørgsmål, når de får konstateret diabetes.

Det er en af årsagerne til, at projektet er søsat, fortæller leder af "En god start med type 2-diabetes", specialkonsulent i SDCO, Gitte Stentebjerg Petersen.

- Vi har desværre set, at mange patienter oplever, at de ikke føler de får den nødvendige hjælpe eller støtte i den første tid efter de har fået konstateret diabetes. Det kan resultere i øget risiko for diabetesstress og i det hele taget give nogle oplevelser, som præger dem i lang tid, siger hun.

Samarbejde med almen praksis

Siden 2020 har Gitte Stentebjerg og kollegaer fra SDCO samarbejdet med praktiserende læger og sygeplejersker fra almen praksis og rehabiliteringspersonalet fra kommunerne i regionen. Ambitionen er at skabe et mere struktureret og bedre introduktionsforløb for borgere, der får konstateret diabetes.

- I lægehusene er de ofte hæmmede af, at der går uger eller sågar måneder mellem, at de har patienter, der får konstateret diabetes og derfor skal have den rigtige hjælp til en ny tilværelse. Det handler om alt fra at måle blodsukker til den henvisning til kommunen, som skal til for at sætte et undervisningsforløb i gang, siger hun.

Rutiner kan frigøre tid

En af de praktiserende læger, der er med i projektet, og gerne vil skabe et bedre forløb baseret på nogle faste rutiner for patienten og samarbejde mellem parterne, er Pia Therkildsen fra Sønderborg.

- Vi har mange patienter med diabetes i vores område. Det fylder en del, og derfor er jeg særligt interesseret i diabetes og har været det længe. Vi skal efterleve en række økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige krav, som kan gøre det svært at følge patienten i deres tempo, siger hun.

Derfor ser hun nogle klare fordele i at få skabt et system og nogle faste rutiner. Det hjælper både lægen og patienten og så sikrer det også et samspil mellem almen praksis, kommunen og sygehuset, så borgeren får den hjælp, der rent faktisk er til rådighed.

- Der er stramme mål for hvordan, vi skal håndtere en kroniker. Projektet giver os lov til at tænke på en måde, så jeg sparer tid, jeg kan bruge på patienten. Og jeg kan lære mine samarbejdspartnere på sygehuset og i kommunen bedre at kende, så jeg ved, hvad de kan tilbyde patienten, siger Pia Therkildsen.

Hun peger desuden på, at erfaringerne fra diabetes-initiativet også kan bredes ud til gavn for de andre kronikere, som kommer i praksis med andre sygdomme.

Baseret på patienterfaringer

10 diabetespatienter har været dybt involveret i udarbejdelsen af det nye informationsmateriale. Det er det materiale, som alle nydiagnosticerede hos 98 læger over hele regionen har fået udleveret siden maj i år.

Samtidig har halvdelen af de praktiserende læger i de 33 lægehuse også modtaget en pjece med en tjekliste, som de skal igennem med patienten. Halvdelen af de deltagende læger udgør kontrolgruppen og skal derfor arbejde videre, som de altid har gjort, mens interventionsgruppen arbejder med materialet fra SDCO.

- Vi følger patienterne, fra de får diagnosen og et år frem. Det overordnede mål er at reducere diabetesstress hos patienterne. Derudover er håbet selvfølgelig, at vi både kan se en større tilfredshed hos patienterne, men også at materialet skal skabe øget værdi hos de sundhedsprofessionelle, fordi de oplever en større tryghed i behandlingen af diabetespatienterne. Hvis det viser sig at have den ønskede effekt, vil vi gerne kunne introducere informationspakken til nydiagnosticerede i hele regionen, fortæller Gitte Stentebjerg.

 

Fakta

Opstartsforløb for personer med ny-opdaget type 2-diabetes

SDCO er, i tæt samarbejde med almen praksis, i gang med at udvikle og afprøve et opstartsforløb, der i højere grad skal systematisere konsultationerne det første år efter, at en person har fået konstateret type 2-diabetes.

Opstartsforløbet skal bl.a. sikre, at patienter hurtigt bliver sendt videre til et kommunalt tilbud og i sidste ende reducere forekomsten af diabetesstress.

I 2021 har SDCO afprøvet opstartsforløbet på personer med ny-opdaget type 2-diabetes i samarbejde med 6 lægepraksisser i 3 kommuner i Region Syddanmark.

I 2022-2023 gennemføres en undersøgelse af opstartsforløbet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU, hvor 98 (flere end hver 10.) læger fordelt på mere end halvdelen af kommunerne i Region Syddanmark. Indtil videre deltager 130 borgere – målet er at runde 400 i løbet af 2023.

Formålet er bl.a. undersøge, om indsatsen kan reducere forekomsten af diabetesstress og gøre borgerne bedre i stand til at mestre deres sygdom.

Der er udarbejdet informationsmateriale til såvel personer med diabetes som de sundhedsprofessionelle, der hjælper dem med sygdommen i hverdagen.

APPFWU01V