Skip til primært indhold

Udgående diabetesteam styrker diabetesbehandlingen på andre afdelinger på OUH

Den 4. april 2019 startede Steno Diabetes Center Odense (SDCO) et udgående diabetesteam bestående af erfarne diabetessygeplejersker til varetagelse af diabetestilsyn og opsporing af ukendt diabetes på andre afdelinger på OUH

Sygeplejerskeuniform

Flere studier peger på, at implementering af udgående diabetessygeplejersker til indlagte patienter kan bidrage til reduktion i gennemsnitlig indlæggelsestid, øget patienttilfredshed, og øget personaletilfredshed.

Formålet med at indføre en udgående funktion af diabetessygeplejerske fra SDCO til OUHs øvrige somatiske afdleinger er, at opnå vedvarende og betydelig forbedring af tidlig opsporing af diabetes for patienter indlagt på OUH. Herunder at bidrage til kompetenceudvikling af personalet på OUHs somatiske afdelinger og hermed sikre den bedst mulige behandling af indlagte patienter med diabetes på hele OUH.

Initiativet er målrettet voksne potentielle eller eksisterende type 2-diabetespatienter

Indsatsen er målrettet voksne patienter med uerkendt type 2-diabetes i sygehusregi, samt kendte diabetespatienter uanset diabetestype, der er indlagt på sygehuset. 

Initiativet dækker alle somatiske sengeafsnit på OUH i Odense og Sygehus Lillebælt i Vejle, fraset Fælles Akutmodtagelse, intensive afsnit, og afdelinger på OUH i Svendborg. Projektet omfatter ikke psykiatrien, da denne er omfattet af andet initiativ.

Tæt samarbejde og klare retningslinjer

Der bliver lavet individuelle aftaler med hver enkelt afdeling. Det er de enkelte afdelingers læger og øvrige personale, der har ansvaret for behandlingen og pleje af de berørte patienter.

Fagligt set refererer den udgående sygeplejerske til en speciallæge på SDCO, som ved fast konference og telefonisk er i kontakt med og superviseres af denne, og kan ved behov inddrage tværfaglige samarbejdspartnere, som en diætist, fodterapeut og optiker. 

Overordnet set er den udgående diabetesygeplejerskes opgaver at:

APPFWU02V