Skip til primært indhold

Ung med diabetes - gruppeforløb

Gennem gruppeforløb med andre unge i samme situation samt forskelligt fagpersonale, har de unge mulighed for at øge deres viden omkring diabetes samt erfaringsudveksle.

Formål

Formålet er at klæde de unge med diabetes samt deres nærmeste pårørende på til ungdomslivet gennem et veltilrettelagt gruppeforløb.

Indsats

De unge tilbydes et gruppeforløb med fire møder sammen med 8-12 andre unge med diabetes.

Undervisningen på modulerne designes således, at der veksles mellem øvelser, dilemmaer, refleksioner, fysiske øvelser samt oplæg fra sundhedsprofessionelle. Emnerne tilpasses den specifikke aldersgruppe samt de ønsker og behov, som gruppen har den pågældende dag.

Forældrene tilbydes to mødegange, som blandt andet faciliteres af en sygeplejerske og en psykolog. Målet er at give forældrene et rum, hvor de kan dele bekymringer med andre forældre samt få nogle redskaber til at hjælpe med rolle- og ansvarsfordelingen mellem forældre og den unge.

Målgruppe

12-14 årige og 15-17 årige med type 1-diabetes samt forældre/nærmeste pårørende.

Samarbejde 

Gruppeforløb for unge med diabetes er et samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt. Der tages forbehold for, at ikke alle forløb tilbydes på alle sygehusene.

Mere info

Projektet starter op i begyndelsen af 2024 og skal køre tre år frem

Astrid Roll Vitved

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/Kvalitet og monitorering


(+45) 23 46 42 79
APPFWU01V