Skip til primært indhold

Stor tilfredshed med uddannelsesforløb for mennesker med type 2-diabetes

Ny rapport viser, at mennesker med type 2-diabetes har glæde af det patientuddannelsesforløb, som Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har udviklet sammen med en række syddanske kommuner. Nu skal konceptet justeres og udbredes til endnu flere borgere.

Her tester undervisere fra Fanø, Varde, Vejen, Billund og Esbjerg Kommune en af konceptets undervisningsduge i pilotperioden.

Her tester undervisere fra Fanø, Varde, Vejen, Billund og Esbjerg Kommune en af konceptets undervisningsduge i pilotperioden.

Mere end en kvart million danskere lever med type 2-diabetes. Flere undersøgelser viser, at mange nydiagnosticerede oplever at stå alene med deres sygdom uden tilstrækkelig hjælp til at tackle deres nye hverdag. Det er også meget forskelligt, hvilke tilbud de får fra deres kommune til at tackle denne sygdom.

Derfor har SDCO i samarbejde med en række syddanske kommuner udviklet et patientuddannelseskoncept, der skal bidrage til at skabe et mere ensartet tilbud på tværs af kommunegrænser til borgere med type 2-diabetes.

Forløbet, som kaldes ”Lev livet med type 2-diabetes” er afprøvet i fem syddanske projektkommuner og netop blevet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Konklusionen er klar: De borgere, der har deltaget i forløbet, har været meget tilfredse. Samtlige af deltagerne angiver, at de har fået mere viden om type 2-diabetes og sunde madvaner, samt hvordan kroppen bliver påvirket af sygdommen.

Hele 94 procent fortæller, at det har været har været en positiv oplevelse for dem at være på et gruppeforløb sammen med andre i samme situation.

Ifølge projektleder Leif Staal Andersen fra SDCO skal konceptet nu udbredes til endnu flere borgere.

- 17 ud af de 22 syddanske kommuner har enten taget konceptet til sig i større eller mindre grad eller vist interesse for konceptet. Flere andre regioner har også vist interesse. Der kan derfor være mulighed for en større udbredelse af konceptet nationalt set. Det er en spændende proces, som i bedste fald giver nogle unikke muligheder for at kunne evaluere på effekten af ensrettede undervisningsforløb på tværs af kommuner og regioner, fortæller han.

Mere fleksibelt koncept

Også medarbejdere i alle regioner i det grønlandske sundhedsvæsen har fået undervisning i konceptet.

Evalueringen fra SIF viser, at enkelte justeringer vil gøre forløbene endnu bedre. Deltagerne foreslår bl.a. at supplere det gruppebaserede forløb med et madlavningskursus, da de har brug for at omsætte deres nye viden om kost og madvaner til praksis.

Samtidig giver de sundhedsprofessionelle udtryk for, at de gerne vil have mulighed for et mere fleksibelt frem for et stramt styret kursus, som kan justeres i forhold til borgernes behov. 

Patientuddannelseskonceptet bliver nu tilrettet på baggrund af tilbagemeldingerne fra borgerne og de sundhedsprofessionelle.

Det endelige koncept lanceres efter planen i sensommeren 2022.

”Lev livet med type 2-diabetes”

APPFWU01V