Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Endokrinologisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus er fordelt over flere afsnit og ambulatorier på henholdsvis Grindsted og Esbjerg Sygehus, som varetager undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af endokrinologiske sygdomme, herunder diabetes og andre hormonsygdomme

Diabetesbehandling på de to sygehusmatrikler

APPFWU01V