Skip til primært indhold

Den selvkørende patient i almen praksis

Projektet ”Den selvkørende patient i almen praksis” skal undersøge om der er mulighed for at frigive ressourcer i almen praksis fra patienter, som kan selv, til gavn for patienter, der har brug for mere støtte.

Formål

Projektet har til formål at

  • undersøge om nogle patienter med type 2-diabetes kan følges i almen praksis med færre eller ingen faste diabetesrelaterede konsultationer, uden at det kompromitterer kvaliteten af behandlingen
  • udvikle og afprøve et databaseret beslutningsstøtteværktøj, som vurderer patientens behov for konsultationer i almen praksis om type 2-diabetes.

Indsats

I første fase af projektet gennemføres en forundersøgelse, der analyserer og vurderer potentialet for at se nogle patienter med type 2-diabetes mindre i almen praksis.

Vurderes der at være potentiale herfor, skal projektet udvikle og afprøve et databaseret beslutningsstøtteværktøj, som kan vurdere behovet for konsultationer. 

Målgruppe

Patienter med type 2-diabetes i almen praksis.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem SDCO og repræsentanter fra almen praksis.

For mere information kontakt

Julie Dyrgaard

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 24 34 87 07
APPFWU01V