Skip til primært indhold

Mennesker med multisygdomme skal sikres bedre behandling

Læger skal være bedre til at samarbejde om at koordinere medicinering og behandling af diabetespatienter med andre kroniske sygdomme. Derfor etablerer Steno Diabetes Center Odense og OUH nu som de første i landet lægefaglige teamkonferencer på tværs af specialer, der skal løfte kvaliteten af behandlingen til disse patienter.

Et stigende antal danskere bliver diagnosticeret med diabetes, og antallet af ældre med diabetes og andre kroniske sygdomme vokser.

Det er baggrunden for et helt nystartet og banebrydende initiativ, der skal give multisyge diabetespatienter en langt bedre og mere koordineret medicinering og behandling.

Initiativet går i al enkelthed ud på, at læger fra forskellige specialer, herunder endokrinologer, kardiologer, lungemedicinere og farmakologer, med jævne mellemrum skal mødes til teamkonferencer og samarbejde om den enkelte patients behandlingsmuligheder.

Det skal blandt andet sikre, at patienten får den helt rigtige medicin for deres multisygdom og generelt oplever et mere koordineret og sammenhængende behandlingsforløb, fortæller projektleder Camilla Hansen fra Steno Diabetes Center Odense.

- Det, mange med multisygdomme oplever, er, at de får forskellige informationer fra afdelingerne, fordi de qua deres multisygdomme er tilknyttet flere steder, som ikke ”taler sammen”. Det skaber rigtig stor frustration hos patienterne, og de er dem, vi gerne vil hjælpe. Vi vil gerne sikre, at deres behandling er sammenhængende og medicineringen veljusteret, fortæller hun.

Det overordnede formål er at øge livskvalitet og livslængde hos disse patienter.

Som en del af projektet bliver der nedsat en forskningsgruppe, der skal udpege og iværksætte relevante forskningsprojekter inden for området. Da initiativet også skal i gang i de øvrige regioner, bliver der samtidig nedsat en national styregruppe, som skal sikre, at de regionale enheder løbende kan udveksle viden og erfaringer.

Man har stor succes med disse såkaldte ”multidisciplinære teamkonferencer” inden for kræftområdet, men det er nyt inden for diabetes.

Der er afsat 15 millioner kroner til initiativet, som finansieres af Novo Nordisk Fonden. Initiativet bliver løbende evalueret og varer frem til udgangen af 2023.

 

 

Fakta om multidisciplinære teams

APPFWU02V