Skip til primært indhold

Region Syddanmark sætter type 2-diabetes på verdenskortet

Det nye kraftcenter inden for viden og behandling af diabetespatienter i Region Syddanmark, Steno Diabetes Center Odense (SDCO), har lagt endnu en vigtig brik i holdpuslespillet. Overlæge, dr. med. Michael E. Røder er tiltrådt som klinikleder og specialeansvarlig overlæge på Steno Diabetes Center Odense.

Michael Røder

Klinikchef Michael Røder.

Michael Røder skal være drivkraft i at udvikle og bygge videre på indsatsen med løbende at forbedre behandlingen af diabetespatienter. Dermed kommer Region Syddanmark til at spille en særlig rolle inden for forskning og behandling af type 2-diabetes. Steno Diabetes Center Odense har nemlig type 2-diabetes som særligt indsatsområde og har en ambition om at gøre sig internationalt gældende på området.
I et tæt løb blandt flere topkvalificerede ansøgere var der ikke tvivl om valget af diabetesspecialisten Michael Røder.

- Med ansættelsen af Michael Røder i stillingen som klinikleder og specialeansvarlig overlæge er jeg fuldstændig sikker på, at det kliniske område i SDCO vil blive styrket betragteligt. Michael har evnerne og erfaringen til at udvikle de mange nye kliniske initiativer inden for specielt type 2- diabetes. Vi har været utrolig heldige at få ham med på vores hold. Der skal derfor lyde et stort ”Velkommen” til Michael, udtaler Centerdirektør Jan Erik Henriksen.

Forskning og behandling går hånd i hånd

Michael Røder har stor erfaring fra både ind- og udland. Han har tidligere været leder af diabetesklinikken på Gentofte Hospital og kommer senest fra en stilling som overlæge ved Steno Diabetes Center i København.  Michael Røder har gennem sin karriere opnået resultater inden for både diabetesforskning og -behandling.

Sin doktordisputats blev delvist skrevet under et 2-årigt forskningsophold i USA. Her forskede han i type 2-diabetes, hvor man via avancerede blodprøver og biomarkører kan se ændringer i insulinproduktionen, og dermed har mulighed for at forudsige udviklingen og forløbet af diabetes. 

Senest har Michael Røder i Danmark været med til at igangsætte et tværsektorielt ph.d.-projekt der, i samarbejde med almen praksis, går ud på at støtte behandling og egenomsorg af diabetespatienter med henblik på at forebygge udvikling af komplikationer. Ph.d.- projektet anvender ”Shared care” princippet og har nu kørt i halvandet år med gode resultater.  Michael Røder har med sine mere end 100 videnskabelige publikationer og præsentationer sat sit tydelige præg på diabetesforskningen, primært inden for type 2- diabetes.

Tidlig opsporing og behandling

- Samfundsmæssigt er der en kæmpe interesse i at komme i gang med behandlingen så tidligt som muligt, da man derved kan undgå nogle af de svære følgesygdomme nogle diabetikere får, som blandt andet amputationer, kroniske fodsår, nerveskader, nyresvigt og psykiske lidelser, siger Michael Røder.

Tidlig opsporing og effektiv behandling er derfor utrolig vigtig, ikke bare for patienten, men også for samfundsøkonomien, og det er et af de indsatsområder Michael Røder kommer til at bidrage med på SDCOs diabetesklinik på Odense Universitetshospital.

APPFWU01V