Skip til primært indhold

Projekter i almen praksis

Læs om vores nuværende projekter i samarbejde med almen praksis

Projektet "En god start med type 2-diabetes" skal undersøge, om et fast tilrettelagt forløb, når der konstateres type 2-diabetes, gavner mennesker med type 2-diabetes på lang sigt. I projektet udvikles værktøjer, så patienten kan tilbydes et samlet og struktureret forløb på tværs af almen praksis og kommunale tilbud.

"En god start med type 2-diabetes" udvikles i samarbejde mellem SDCO, almen praksis, sygehuse og kommuner.

Læs mere om projektet her.

Forskningsenheden DD2 indsamler data og prøver fra mennesker med nydiagnosticeret type 2 i almen praksis til en bio-bank. Formålet er at styrke den individuelle behandling gennem ny viden om, hvordan diabetes udvikler sig hos forskellige mennesker.

Du kan bidrage ved at tilmelde din praksis til bio-banken og indsende prøver fra mennesker med nydiagnosticeret type 2-diabetes i din praksis. Der gives honorar for opgaven. Læs mere og tilmeld din praksis.

Sammedagsscreening er et tilbud til patienter der følges i almen praksis. Patienten kan på sygehuset få gennemført alle screeningsundersøgelser på samme dag.

Læs mere om projektet her.

Projektet "Fod på Langeland" skaber et borgernært tværsektorielt forløb med fokus på opsporing, forebyggelse og behandling af diabetiske fodkomplikationer – med og uden sår. Formålet med "Fod på Langeland" er at opretholde livskvalitet, støtte egenomsorg, sikre patientvenlige forløb og undgå amputation.

Læs mere om projektet her.

I projektet "Brugernes stemme i almen praksis" samarbejder SDCO og SydKIP ud fra en fælles ambition om at finde nye metoder til at involvere patienter og pårørende (brugere) i den organisatoriske udvikling af almen praksis, så brugernes perspektiv er med til at pege på forbedringspotentialer og kvalificere udviklingen i de enkelte almen praksis-klinikker.

Med organisatorisk brugerinddragelse får brugerne mulighed for at bidrage med deres viden, erfaringer og perspektiver i udviklingen af almen praksis.

Læs mere om projektet her.

 

Projektet ”Den selvkørende patient i almen praksis” skal undersøge om der er mulighed for at frigive ressourcer i almen praksis fra patienter, som kan selv, til gavn for patienter, der har brug for mere støtte.

Projektet udvikles i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis.

Læs mere om projektet her.

For yderligere information kontakt

Gitte Stentebjerg Petersen

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 70 84 31
APPFWU01V