Skip til primært indhold

Patienter og læger enige: Opstartsprojekt sikrer god første tid med type 2-diabetes

Både læger og sygeplejersker i almen praksis og kommuner samt patienter roser i en ny evalueringsrapport initiativet "En god start med type 2-diabetes". 18 lægepraksisser og 190 patienter har allerede anvendt materialet. Det skal gerne gavne endnu flere, lyder det fra projektlederen.

Evalueringen blev offentliggjort ved årets udgave af Syddansk Diabetesdag forleden i Kolding, hvor der var en session om opstartsprojektet. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Praktiserende læge Mads Valberg Hemmingsen, t.v., i Otterup henviste Simon Bo Sørensen til screening på SDCO. Sammedagsscreening er del af tilbuddet i opstartspakken til almen praksis og deres patienter, som får konstateret type 2-diabetes. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

En vigtig del af opstartsprojektet er en informationsmappe, som skal hjælpe almen praksis og patienterne i gang. Foto: SDCO

Patienterne føler sig trygge, når der er styr på informationer og behandling i den første tid med type 2-diabetes. De sundhedsprofessionelle glæder sig over, at behandlingen og tilbuddene bliver sat i system.

Det er hovedkonklusionen i første evaluering af SDCO-projektet "En god start med type 2-diabetes". Opstartsforløbet blev sat i verden i 2021 for at give personer med nyopdaget type 2-diabetes i Region Syddanmark den bedste start.

Ambitionen er bl.a. at sikre, at patienten i mindre omfang udvikler diabetesstress og bedre kan håndtere det nye liv med en kronisk sygdom. På den anden side af bordet skal læger og sygeplejersker fra almen praksis og kommuner gerne opnå en bedre systematik til behandlingen og et bedre samarbejde på tværs af sektorer.

Og kigger man på svarene i evalueringen, så lykkes det i høj grad.

- For de sundhedsprofessionelle er der særligt fokus på det tværsektorielle samarbejde, som er en vigtig del af opstartsprojektet. Det har de oplevet som rigtig godt. Det er med til at løfte behandlingen for patienterne. Netop patienterne svarer, at det er vigtigt for dem, at de bliver taget i hånden, får den nødvendige information og modtager hele pakken på en gang. Det betyder, at de ikke selv skal ud og bestille tid ved flere forskellige sundhedspersoner, siger hovedforfatter på evalueringsrapporten, Troels Mygind Jensen fra SDU.

Han er adjunkt fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet, som har stået for udarbejdelsen af den kvalitative evalueringsrapport i samarbejde med SDCO. Rapporten er baseret på en række interviews med sundhedsprofessionelle fra almen praksis og kommunerne samt patienter, som for nylig har fået konstateret type 2-diabetes.

I alt har 98 læger fra almen praksis og 289 patienter været del af projektet - en del har dog været med som kontrolgruppe. 18 lægepraksisser har tilbudt opstartsforløbet til 190 patienter i projektet, som er etableret i samarbejde mellem SDCO, kommuner og almen praksis.

Næste år venter en slutevaluering samt en større forskningsundersøgelse af projektet i form af en såkaldt 'effektevaluering', hvor man bl.a. ser på udvikling af diabetesstress, og hvordan patienten håndterer sin sygdom.

Systematik får ros

Den netop offentliggjorte evaluering viser, at de sundhedsprofessionelle oplever, at særligt systematikken i forløbet, den tilpassede patient-information, den faste undersøgelse for diabeteskomplikationer (sammedagsscreening) og øget kommunalt samarbejde udgør essentielle elementer i forløbet for personer med nyopdaget diabetes.

”Jeg tror, hvis man gerne vil have det til at glide på den bedst mulige måde, så tror jeg, det er nødvendigt med den her systematik. Netop fordi vi ikke ser så mange nydiagnosticerede hvert eneste år, fordi vi kan ikke huske det, hvis vi kun sidder med det hver anden, tredje måned. Jeg kan kun se, at det er en stor hjælp i hvert fald, uanset hvilken praksis man sidder i.”

Sådan lyder et svar fra en af de fire læger fra almen praksis, der har deltaget i evalueringen.

På den anden side af border roser patienterne opstartsforløbet for at skabe tryghed og overblik over både informationer om sygdom og behandling og tilbud fra kommunen. En af patienterne, som alle har haft sygdommen i mindst et kvartal, nævner i sit svar den store mængde af information, der følger i kølvandet på diagnosen.

"Jeg er glad for, at det har været over så mange gange, fordi havde alle informationer kommet på én gang, så vil jeg nok sige, så ville der være meget, der var gået tabt. For der er godt nok mange informationer for en ny diabetiker.”

Opstartsforløbet skal i sidste ende sikre den bedst mulige start på et nyt liv med diabetes for patienten. Det kræver masser af information og samarbejde på tværs af sektorerne. Derfor er samarbejdet og mødet mellem almen praksis og det kommunale system også en stor del af arbejdet, som er sat i system med faste møder mellem parterne.

Netop den indsats får også stor ros i evalueringen:

"De tværsektorielle fællesmøder opleves af de sundhedsprofessionelle som et markant og afgørende element for at imødegå professionelle fordomme, og for etableringen af personlige relationer som et nødvendigt fundament for samarbejdet på tværs af sektorer," står der i rapporten.

Rulles ud i flere kommuner

Troels Mygind Jensen håber, at evalueringen af projektet kan være med til at sikre, at flere patienter og sundhedsprofessionelle får gavn af arbejdet og ambitionerne med opstartsforløbet:

- Forhåbentlig kan vores evaluering og tilbagemeldinger fra patienter og sundhedspersoner være med til at sikre, at opstartsforløbet bliver rullet ud i flere kommuner. Eventuelt med nogle tilretninger og justeringer, så det kan fungere endnu bedre, siger han.

For projektlederen på opstartsprojektet, Gitte Stentebjerg på SDCO, viser evalueringsrapporten, at der er behov for indsatsen både for patientens og de sundhedsprofessionelles skyld.

- Jeg er virkelig glad for at se, at den pakke, vi har sammensat af en række elementer, opleves meget positivt af både sundhedsprofessionelle og patienter. Vi har afprøvet mange elementer, som hver især kan have effekt, men det er særdeles positivt, at parterne kan se den værdi, der er i at samle det hele i en samlet opstartspakke, siger hun.

Evalueringsrapporten er netop blevet offentliggjort på Syddansk Diabetesdag 2023, hvor SDCO samtidig også har lanceret et såkaldt ”Diabetes-pitstop”.

Der er tale om en pakke til almen praksis, hvor de ved hjælp af en introduktions-video og en række spørgsmål kan danne sig et overblik over opstartstilbuddet.

- Hvis der er elementer i materialet, som almen praksis synes, de kan bruge, så kan de faktisk gå i gang med det samme, og de kan også booke os til konsulent-hjælp, så vi kan være med til at sikre, at opstartsforløbet kommer flest mulig patienter til hjælp, siger hun.

Du kan læse evalueringen her.

Evaluering af opstartsprojektet

 

Du kan læse mere om diabetes-pitstoppet om en god start med type 2-diabetes her.:

Diabetes-pitstop

Fakta om evalueringen

  • Evalueringen er baseret på interviews med fire praktiserende læger, fire sygeplejersker fra almen praksis, fire sundhedsprofessionelle i kommuner samt 11 patienter.
  • Formålet er at belyse, hvordan sundhedsprofessionelles oplever værdien af opstartsforløbet og tilhørende værktøjer samt hvilke barrierer, de ser for implementering af indsatsen i kommune/almen praksis. Samtidigt skal den også vise betydningen af indsatsen for det tværsektorielle samarbejde om personer med type 2-diabetes. Evalueringen viser også, hvordan patienter med diabetes oplever tilbuddet om en samlet pakke, når de bliver diagnosticeret med den kroniske sygdom og får ændret deres liv.
  • Evalueringen er finansieret af Steno Diabetes Center Odense og er gennemført af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet.
  • Næste år efterfølges evalueringen af en kvantitativ effekt-evaluering, som er baseret på et såkaldt randomiseret kontrolleret studie. Det studie er støttet med 1,8 millioner kroner fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning.7
  • Læs rapporten her
APPFWU02V