Skip til primært indhold

Psykosocial støtte skal være integreret i diabetesbehandling og sundhedsfaglig uddannelse

En del personer med diabetes udvikler stress eller andre former for psykosocial mistrivsel. Diabetesrelateret stress, angst for hypoglykæmi, og andre psykologiske udfordringer, gør det ofte vanskeligt at indgå i et almindeligt behandlingsforløb og at drage omsorg for sig selv. Derfor har Steno Diabetes Center Odense (SDCO) nu foretaget en udvidelse af eksisterende tilbud til gavn for disse personer.

Træer som ansigter under, i og over vand

På SDCO's partnersygehuse i Esbjerg, Sønderborg og Kolding eksisterede der hidtil ikke et tilbud om individuel psykologisk intervention, og de enkelte diabetespatienter er derfor indtil nu blevet henvist ved behov til psykologbistand i privat regi.

Psykolog Kimmie Koch har derfor siden udgangen af 2018 modtaget henvisninger af diabetespatienter, der kunne have gavn af psykologisk bistand i form af individuelle samtaleforløb med fokus på hensigtsmæssig tackling af diabetes som et livsvilkår.

Denne form for samtaleforløb er nu rullet ud på alle tre regionssygehuse i Jylland. I Sønderborg kan der henvises patienter fra Tønder, Åbenrå og Sønderborg sygehus. I Kolding kan der henvises patienter fra Kolding og Vejle sygehus, og i Esbjerg kan der henvises patienter fra Esbjerg og Grindsted sygehus.

Undervisning og supervision af sundhedspersonale 

Derudover har Kimmie Koch planlagt supervisionsgrupper med de sundhedsprofessionelle fra ovennævnte matrikler. Afhængigt af ønsker og muligheder på de forskellige sygehuse, er grupperne sammensat af både læger og sygeplejersker, eller kun sygeplejersker, på tværs af sygehusene. Der vil ligeledes blive lavet supervisionsgrupper for personale i Odense og Svendborg.

Der eksisterede indtil nu heller ikke et systematisk og struktureret tilbud om undervisning og supervision af sundhedspersonalet i forhold til de psykologiske problemstillinger ved livet med diabetes. Der er derfor blevet foretaget en udvidelse af det eksisterende tilbud på OUH i Odense og Svendborg, der udover at strukturere og formalisere eksisterende tilbud, nu også omfatter de øvrige partnersygehuse i regionen.

Som en del af supervisionen vil de sundhedsprofessionelle blive præsenteret for et screeningsredskab (som udgangspunkt PAID – Problem Areas in Diabetes), der ved behov, og i forbindelse med henvisninger til psykologisk bistand, kan bistå dem i at screene patienterne for diabetesrelaterede psykosociale problemstillinger ved mistanke herom, og således sætte fokus herpå, samt være med til at kvalificere henvisning til psykologisk bistand.

Initiativet omfatter også et call-center for de sundhedsprofessionelle, som er åbent halvanden time en dag i ugen. De sundhedsprofessionelle kan benytte dette til at ringe til en psykolog på SDCO og få kort psykologfaglig sparring og rådgivning.

To årlige undervisningsmoduler er planlagt

Slutteligt er der også udsendt information ud omkring dato, sted og emner for de to årlige undervisningsmoduler for de sundhedsprofessionelle i regionen omkring psykologiske emner relateret til diabetes.  Her kan alle faggrupper der arbejder med diabetespatienter til dagligt på sygehusene (fodterapeuter, diætister, sygeplejersker, læger mv.) deltage. 

APPFWU02V