Skip til primært indhold

Podcastforskerne sæson 3

Her finder du alle afsnit fra tredje sæson med Diabetesforskerne fra 2023. Podcastserien er produceret af Podcastbureauet for de danske Steno Diabetes Centre.

Episode 1: Magni Mohr om fodbold, der forebygger diabetes på Færøerne

Et studie har vist, at fodbold kan gøre underværker for mennesker, der har præ-diabetes.

Boldspil er godt for iltoptagelse, blodtryk og knogler – og så nedsætter det risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Magni Mohr, professor i arbejdsfysiologi og tilknyttet Steno Diabetes Center Færøerne. Desuden professor i fodbold på SDU

Episode 2: Elisabeth Stougaard om medicin mod hjertekar- og nyresygdom

Sotagliflozin er medicin til personer med type 2-diabetes, som forbedrer blodsukker og blodtryk. Medicinen nedsætter også risikoen for forværringen af hjertekar- og nyresygdomme.

Nyt studie tyder på, det kan have samme gavnlige effekter på hjerte og nyrer for personer med type 1-diabetes.

Elisabeth Stougaard, læge og ph.d. på Steno Diabetes Center Copenhagen

Episode 3: Kristian Funck om målrettet behandling mod hjertekarsygdomme

Personer med diabetes er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom, men der er stor forskel på, hvor stor den enkeltes risikoen er.

Forskere arbejder på at blive bedre til at afgøre, hvilken forebyggelse der er bedst for den enkelte, så mængden af hjertekarsygdom nedbringes, og så ingen skal tage mere medicin end nødvendigt.

Kristian Funck, læge og ph.d. ved Steno Diabetes Center Aarhus

Episode 4: Mads Mose Jensen om søvnapnø og diabetes i Grønland

Søvnapnø er en sygdom, der giver dårlig søvn, og mennesker med svær søvnapnø er ofte udmattede. Sygdommen kan også medføre forhøjet blodtryk, hjerteflimmer og blodpropper i hjerne og hjerte.

Der findes effektiv behandling i Danmark, men ikke i Grønland. Man kan kender heller ikke til udbredelsen af søvnapnø blandt mennesker med diabetes på Grønland, men det bliver der ændret på nu.

Mads Mose Jensen, reservelæge og Ph.d. hos Steno Diabetes Center Grønland

Episode 5: Tenna Christoffersen om kost og bevægelse for plejehjemsbeboere med overvægt og diabetes

Næsten hver femte beboer på plejecentrene har diabetes, og nogle af dem lever også med overvægt.
For disse beboere er det vigtigt at få tilbudt nogle rammer, som gør det muligt at leve sundt, så deres diabetessygdom ikke forværres på grund af for lidt bevægelse eller for energitæt mad.
I et nyt forskningsprojekt undersøges det, hvordan plejecentre kan tilbyde den rette kost og nogle sunde rammer for de pågældende beboere.

Tenna Christoffersen, lektor ved Professionshøjskolen Absalon og ph.d-studerende ved Steno Diabetes Center Sjælland

Episode 6: Julie Nielsen om årsager til knoglebrud

En hyppig senkomplikation til diabetes - som dog ikke er så velbelyst - er risikoen for knoglebrud. Årsagen til den øgede risiko for knoglebrud er endnu ikke klarlagt, men studier tyder på, at blandt andet diabetisk nerveskade kan have en indvirkning.
Et forskerteam undersøger nu sammenhængen og andre årsager til knoglebrud hos mennesker med type 2-diabetes.

Julie Nielsen, læge og ph.d.-studerende hos Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 7: Karoline Schousboe om sensorer?

Der er flere måder at måle sit blodsukker på for personer med type 1-diabetes.
Alle kender fingerprikmålingen, men nogle oplever, at det er vanskeligt at styre diabetesreguleringen, når blodsukkeret måles med fingerprikmetoden.
Mange kender også sensoren, der ikke kun giver øjebliksbillede af ens blodsukker, men også viser, om blodsukkeret er stigende eller faldende.
Men hvor mange bruger sensoren? Og kan alle med type 1-diabetes have gavn af den?

Karoline Schousboe, ph.d. og overlæge på Steno Diabetes Center Odense

Episode 8: Jens Andreassen om diabetes på Færøerne

For 10 år siden blev det undersøgt, hvor udbredt type 2-diabetes var på Færøerne.'
Resultaterne af undersøgelsen er siden blev brugt til oplysning og uddannelse af læger - ligesom ny diabetes-forskning på Færøerne står på skuldrene af projektet fra 2013.
Hør mere om, hvad man egentlig fandt ud dengang – og hvordan man fandt ud af, hvor mange der enten har eller har forstadier til type 2-diabetes.

Jens Andreassen, overlæge på medicinsk afdeling og ansvarlig for diabetesambulatoriet på Steno Diabetes Center Færøerne

Episode 9: Jane Nautrup Østergaard om sund opvækst og diabetes

Det er vigtigt for voksenlivet at leve med en sund vægt i de unge år, for det forebygger sygdomme som type 2-diabetes.

Men mange forsøg på standse stigningen i overvægt blandt børn og unge fra de socialt mest udfordrede familier er slået fejl.

Nyt projekt gentænker det hele og lader børn og deres forældre være med til at designe et lokalsamfund, hvor det er lettere at leve sundt.

Jane Nautrup Østergaard, programleder ved Steno Diabetes Center Aarhus og med en baggrund i folkesundhedsvidenskab

Episode 10: Pernille Emilie Pedersen om piller i stedet for insulin?

Mennesker med type 1-diabetes skal tage insulin i præcise mængder mange gange i løbet af en dag.
Det er besværligt, og derfor undersøges det nu, om man kan erstatte noget af den insulin, der skal tages, med en pille.

Pernille Emilie Petersen, læge og forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen

Episode 11: Jonas Dahl om behandling af diabetes og andre sygdomme

Mennesker med diabetes og en eller flere andre kroniske sygdomme får ofte behandling flere steder.

Det kan være frustrerende, fordi behandlingen bliver usammenhængende, og man kan stå med meget af ansvaret for behandlingen selv, fordi hvad der er godt for den ene sygdom ikke altid er godt for den anden. Det kan også føre til et forværret sygdomsforløb.

Så kan man samle behandlingen for mennesker med diabetes til ét sted med ét team, der samarbejder i de såkaldte multidisciplinære teams?

Jonas Dahl Andersen, fysioterapeut med en kandidat i klinisk videnskab og teknologi samt Ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Nordjylland

Episode 12: Stine Bybjerg om screening af diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom er en alvorlig senfølge til diabetes, og hvis det ikke opdages og behandles i tide, kan det føre til synstab og blindhed.

Mange mennesker med diabetes undersøges for diabetisk øjensygdom, selv om de ikke er i højrisikogruppen for at udvikle sygdommen. Omvendt er der nogle gange lang ventetid for dem, som bør undersøges og komme i behandling hurtigt.

Så hvordan finder man frem til de mennesker, der har størst behov for udredning og behandling? Det vil Stine Byberg, seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København og pt. tilknyttet Steno-centret i Grønland forsøge at svare på i denne episode.

Stine Byberg, seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København og pt. tilknyttet Steno-centret i Grønland

APPFWU01V