Skip til primært indhold

Udgående diabetesteam er win-win-win

I godt et års tid har Steno Diabetes Center Odenses (SDCO’s) initiativ med et udgående, specialiseret diabetesteam på OUH været i gang. I denne artikel fortæller to sygplejersker fra henholdsvis det udgående team og Hjertemedicinsk Afdeling om tiltaget, som de begge finder positivt og til gavn for patienterne. 

Sygeplejeemblem

De første gange, sygeplejerske Thomas Lamberg aflagde besøg på Hjertemedicinsk Afdeling som en af specialisterne i SDCO’s nye udgående diabetesteam, blev han mødt med et: ”Hvad kan vi hjælpe dig med?” De ord har han efterfølgende trukket lidt på smilebåndet over. 
 
- Det var selvfølgelig, fordi de var høflige, og fordi jeg kom som ukendt sygeplejerske, at de spurgte sådan. Det sjove var dog, at jeg måtte svare, at de slet ikke skulle hjælpe mig. Men at jeg derimod kom for at hjælpe dem, fortæller han.
 
SDCO’s udgående diabetesteam består af et hold diabetessygeplejersker med backup fra en speciallæge samt mulighed for at hente yderligere støtte hos sårspecialist, diætist, fodterapeut og optiker. 
 
Teamet har to hovedopgaver. Dels skal det systematisk opspore indlagte patienter med ukendt diabetes. Ved en standardiseret blodprøve vil et blodsukker af en vis højde således automatisk medføre, at det udgående team tilkaldes. Dels skal teamet sørge for, at patienter med diabetes, der er indlagt med anden sygdom, får den bedste diabetesbehandling under deres indlæggelse. 

Lobbyarbejde

I begyndelsen havde Thomas Lamberg og hans kollegaer i det udgående team ikke ret mange direkte diabetesrelaterede opgaver, når de kom på besøg på blandt andet Hjertemedicinsk Afdeling, som var den første afdeling, der blev tilkoblet initiativet. Til gengæld havde de meget travlt med noget andet meget vigtigt. 
 
-  Der har været et stort lobbyarbejde at udføre, hvor vi skulle sørge for at gøre os kendte ude på afdelingerne. Det har været vigtigt for os at skabe nogle trygge relationer for at sikre, at vores nye kollegaer fik tillid til os. Det synes jeg er lykkedes godt, og det betyder også, at vi bliver brugt mere og mere. Ikke kun i forhold til specifikke patienter, men også i forhold til mere generelle spørgsmål om pleje og behandling af diabetespatienter, siger han. 
 
Med SDCO’s udgående diabetesteam er nogle af de opgaver, der førhen lå i lægernes hænder, blevet lagt over til sygeplejersker som Thomas Lamberg.  
 
- Det gav lidt sommerfugle i maven til en start, at vi nu forlod vores egne trygge rammer og gik ud på en anden scene, hvor vi skulle tage os af ting, som førhen udelukkende var lægefaglige opgaver. Men det har været spændende at blive fagligt udfordret på den måde. Af og til er der selvfølgelig ting, som vi er nødt til at drøfte med en læge, inden vi kan vende tilbage til afdelingen med et svar, siger Thomas Lamberg.

Farvel til forældet viden

Der kan være mange forskellige årsager til, at det udgående diabetesteam tilkaldes til en afdeling på OUH. Men ofte er det ved høje blodsukkermålinger, eller hvis den behandling, patienten modtager, ikke giver det ønskede resultat. Og så er der ofte udfordringer forbundet med, at indlagte patienter med diabetes behandles efter et standardiseret skema. 
 
- Når en patient indlægges med diabetes som bi-diagnose, så overgår behandlingen af diabetes oftest til skemabehandling, hvor patienten får insulin på faste tidspunkter. Her kan udfordringen være, at man skal måle blodsukker otte gange i døgnet – en af gangene kl. 03.00 om natten. Hvis blodsukkeret på det tidspunkt ikke er specielt højt, så er man oftest tilbageholdende med at give insulin.
 
- Den tankegang er egentlig forståelig nok, men for mennesker med type 1-diabetes dur det bare ikke. For de har brug for insulin også af andre årsager end høje blodsukre. Det handler om nogle metaboliske processer, der finder sted i kroppen. Men den slags er svært at vide, når man ikke arbejder med diabetes til hverdag, siger Thomas Lamberg. 
 
Og det er netop i situationer som den ovenfor beskrevne, at det gør en stor forskel for personalet ude på de forskellige afdelinger, at der med forholdsvis kort varsel kan tilkaldes en diabetesspecialist. Det fortæller Mie Due Jensen, der er afdelingssygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling.
 
- Lige fra starten tænkte jeg, at det her var et rigtig godt initiativ. Vi er rigtig mange, som har en praksis på diabetesområdet, der indeholder forældet viden. Alle ved lidt, men det er et område, hvor der hele tiden opstår og udvikles ny behandlingsviden, siger hun. 

”Hej Thomas”

Som Mie Due Jensen ser det, er der to hovedgevinster ved det nye SDCO-initiativ. Dels er det en gevinst for patienterne, at de kan få en bedre og mere opdateret behandling for deres diabetes, ligesom patienter med uopdaget diabetes kan indfanges og sættes i behandling. Dels får hendes kollegaer og hun selv ny vigtig viden, uden at det er nødvendigt at tage på et decideret kursus. 
 
- Vi har helt sikkert fået meget mere fokus på, hvordan vi behandler patienter med diabetes. Og det har givet os et væsentligt kompetenceløft, siger Mie Due Jensen. 
 
Afdelingssygeplejersken på Hjertemedicinsk Afdeling mener, at de afdelinger på OUH, der endnu ikke har fået implementeret initiativet, har noget at se frem til. 
 
- Vi på afdelingen har på intet tidspunkt følt os underdanige, og vi har heller ikke haft en fornemmelse af, at der er nogen, som er kommet ind fra højre og har overtaget noget fra os. Vi har kun glædet os over, at vi er blevet beriget. Men for at det skal blive sådan, er det selvfølgelig vigtigt, at man vil hinanden. Er der for megen modstand på, vil det tage længere tid at få det gode samarbejde til at glide, siger Mie Due Jensen.  
For Thomas Lamberg er der ingen tvivl om, at han også synes, det gode tillidsfulde samarbejde nu er cementeret på Hjertemedicinsk Afdeling. 
 
- Når de begynder at sige ”Hej Thomas” i stedet for at spørge, hvad de kan hjælpe mig med, så ved man, at man har fået skabt relationen, og så bliver alting meget nemmere, siger han. 
 

APPFWU02V