Skip til primært indhold

En god start med type 2-diabetes

I projektet "En god start med type 2-diabetes" er der fokus på at strukturere opstarten for personer med nyopdaget type 2-diabetes, så de kan tilbydes et samlet forløb ved diagnosetidspunktet.

Formål

Projektet skal undersøge, om et fast tilrettelagt opstartsforløb kan gavne patienten på sigt, blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommune og støtte patienten i egenomsorg fra starten.

Indsats

I 2021 har SDCO i samarbejde med almen praksis, kommuner og personer med type 2-diabetes udviklet materialer og værktøjer til opstartsforløbet "En god start med type 2-diabetes". Opstartsforløbet består blandt andet af:

  • 3-måneders forløb med faste konsultationer i almen praksis
  • Henvisning til komplikationsscreening.
  • Henvisning til afklarende samtale i kommunen
  • Quick-guides til de fagprofessionelle med tjeklister og inspiration til fraser
  • Patientmappe med skriftlige materialer
  • Dialogmøder mellem praksis, kommune og sygehus

I 2022-2023 afprøves forløbet på 200-300 patienter med nyopdaget diabetes i almen praksis. Der foretages sideløbende en forskningsbaseret evaluering.

Målgruppe

Personer med nyopdaget type 2-diabetes

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem SDCO, almen praksis og kommuner. Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet står for evalueringen.

For yderligere information kontakt

Gitte Stentebjerg Petersen

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 70 84 31
APPFWU02V