Skip til primært indhold

Mental sundhed

At leve med diabetes kan påvirke både humøret og din mentale trivsel. Sygdommen kræver opmærksomhed døgnet rundt og kan helt naturligt give bekymringer for bl.a. følgesygdomme. Det er derfor vigtigt, at du kender til de følelsesmæssige reaktioner, som man kan få, og at du mærker efter, hvordan du har det

Har du det dårligt mentalt, kan det påvirke dit overskud til at tage dig af din diabetes. Det kan derfor blive en ond cirkel. De hyppigste udfordringer med diabetes er det, man kalder diabetestræthed eller diabetesstress. Det kan også være angst for følgesygdomme samt tristhed og depression. Nogle mennesker med diabetes kan også udvikle en spiseforstyrrelse.

Læs mere om psykiske følgevirkninger til diabetes herunder.

Viden om de mentale aspekter ved diabetes

Har du angst eller bekymringer i hverdagen, er du ikke alene. Angst forekommer hyppigt blandt personer med diabetes, og mange lever med daglige bekymringer. Det kan være bekymringer om f.eks. behandling, insulinføling, lavt blodsukker/insulinchok eller senkomplikationer.

Angst i sig selv er en naturlig følelsesmæssig reaktion, som vi oplever, når vi oplever fare. Angst er derfor helt afgørende for vores overlevelse. For nogen udvikler angsten sig dog uhensigtsmæssig, så den kommer til at fylde alt for meget i hverdagen og begrænse os fra det liv, vi gerne vil leve.

Angst kan behandles, så det er vigtigt at søge hjælp, hvis man oplever angst.

Du kan læse mere om angst, og hvad du kan gøre her:

Diabetesforeningen | Mental sundhed - angst
Her kan du få gode råd til at håndtere angst og viden om, hvornår du skal søge hjælp.

Videncenter for diabetes | Diabetes og psyken - angst
Her kan du blive klogere på angst og sammenhængen mellem angst og diabetes

Helbredsprofilen | Diabetes og angst
I videoen 'Diabetes og angst' kan du høre en psykolog fortælle hvad angst er, sammenhængen mellem lavt blodsukker og hvad du kan gøre, hvis du oplever angst.

Psykiatrifonden | Angst
Her kan du få grundlæggende viden om angst, de forskellige angstlidelser og behandlingsmuligheder

Flere undersøgelser har vist, at personer med diabetes har højere risiko for at udvikle en depression på et eller andet tidspunkt i deres liv med diabetes. Alle med eller uden diabetes kan dog fra tid til anden opleve depressive symptomer uden det er tegn på depression. Da depression kan tappe på overskuddet til diabetes er det vigtigt at reagere, hvis du oplever tegn på depression.

Du kan få viden om depression og diabetes og information om, hvad du kan gøre, hvis du er i tvivl, om du har en depression herunder:

Diabetesforeningen | Depression
Her kan du få viden om depression og hvordan depressive symptomer påvirker livet med diabetes samt råd til, hvad du selv kan gøre.

Videncenter for diabetes | Depression og diabetes
Her kan du blive klogere på sammenhængen mellem depression og diabetes og hvad forskningen siger.

Helbredsprofilen | Diabetes og Depression
I videoen fortæller en psykolog omkring symptomer på depression, hvor og hvordan du søger hjælp og hvad du selv kan gøre.

Psykiatrifonden | Depression
Her kan du læse om hvad depression er, hvordan man behandler depression og hvordan det kan opleves at leve med depression. Du får også gode råd til at takle depression samt ideer til, hvad du kan gøre som pårørende.

Den daglige behandling af en kompliceret sygdom som diabetes er et stort ansvar, som kræver overblik og mental styrke. Det er både en praktisk, fysisk og følelsesmæssig udfordring, og du kan opleve træthed, udmattelse, uro, bekymring, frustration, dårlig samvittighed, afmagt, afsavn, ensomhed og andre negative følelser.

Diabetes-stress betegner de forventelige følelsesmæssige reaktioner og bekymringer der kan opstå, når man lever med diabetes. Man kan være stresset af diabetes på forskellige områder:

  • At blive belastet af den konstante opgave det kan være at passe sin diabetes hver dag og måske bebrejde sig selv for ikke at gøre det godt nok
  • At blive belastet af manglende støtte fra omgivelserne
  • At blive belastet af udfordringer i samarbejdet med behandlingssystemet
  • At blive af store bekymringer for lave blodsukre eller følgesygdomme

Mange vil kunne genkende flere af disse udfordringer samtidig. Du kan læse mere om diabetesstress, og hvad du kan gøre her:

Diabetesforeningen | Diabetesstress
Her kan du læse om diabetes-stress og få råd til, hvad du selv kan gøre.

Videncenter for diabetes | Diabetes distress
Her kan du læse mere og få fakta om diabetes-stress, hvad det er og hvad du selv kan gøre.

Helbredsprofilen | Stress af diabetes
I videoen ”Diabetes stress” kan du høre en psykolog fortælle om, hvad diabetes-stress er og hvad du selv kan gøre.

Føler du dig nogle gange ensom?

Ensomhed kan have store konsekvenser, fordi det blandt andet øger risikoen for hjertekarsygdom, depression, stress og for tidlig død. Forklaringen er, at ensomhed kan føre til en dårligere livsstil med mindre motion og en mindre sund og varieret kost.

Der kan være mange grunde til ensomhed, og ensomhed kan komme til udtryk i længere eller kortere perioder eller i bestemte situationer. Du kan godt være meget alene uden nogensinde at føle dig ensom. Omvendt kan du også være omgivet af en masse mennesker og samtidig føle dig ensom. Det handler om, hvorvidt du føler dig forbundet og i kontakt med de mennesker, du har omkring dig.

Du kan læse mere om ensomhed, og hvad du kan gøre her:

Diabetesforeningen - Ensomhed og diabetes

At have diabetes kan kræve meget, og det har indflydelse på mange dele af dit liv – resten af livet. Derfor er det naturligt, at det kan påvirke din identitet – både på godt og på ondt.

Diabetes kan udløse en identitetskrise, hvor du identificerer dig med sygdommen, men du kan også få øget selvtillid.

Du kan læse mere om identitet, og hvad du kan gøre her:

Diabetesforeningen - Identitet og diabetes

Helbredsprofilen - Hvem er jeg nu?

Meget af det, vi spiser og drikker, påvirker vores blodsukker. Med diabetes følger for mange derfor et ekstra fokus på mad og drikke. For nogle, bliver forholdet til mad og spisning dog uhensigtsmæssigt. Nogle bliver voldsomt kontrollerede og restriktive med hvad de indtager, mens andre oplever tendens til overspisning.

At have et svært eller forstyrret forhold til mad og drikke er dog ikke det samme som at have en spiseforstyrrelse. Men bliver dit forhold til maden problematisk, vil det kunne påvirke både din trivsel og diabeteshåndtering. Det kan derfor være centralt, at du kender til de typiske tegn på forstyrret spisning og spiseforstyrrelse samt har nogle konkrete strategier til, hvad du kan gøre både som person med diabetes og som pårørende.

Du kan få mere viden om spiseforstyrrelser og hvordan du kan håndtere dem her:

Diabetesforeningen | Diabetes og spiseforstyrrelser
Her kan du få viden om diabetes og spiseforstyrrelser, herunder forskellen mellem forstyrret spisning og spiseforstyrrelse og du kan få hjælp til, hvad du kan gøre selv, hvis du har tegn på en spiseforstyrrelse eller oplever dit forhold til mad som en udfordring.

Helbredsprofilen | Diabetes og spiseforstyrrelser
Her fortæller vores psykolog Julie Drotner Mouritsen om spiseforstyrrelser og koblingen til diabetes.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Her kan du få generel viden om spiseforstyrrelser og du kan kontakte rådgivningen, hvis du har spørgsmål eller f.eks. er pårørende og er bekymret for en af dine nære.

Det er normalt at opleve seksuelle udfordringer i perioder af ens liv. Disse udfordringer kan have mange forskellige årsager. Når du har diabetes, har du sikkert oplevet, at sygdommen kan påvirke de fleste områder af dit liv. Derfor er det ikke så underligt, hvis diabetes også sniger sig med i soveværelset og kan give udfordringer her.

Du kan læse mere om seksualitet, og hvad du kan gøre her:

Mit Sygehus - Diabetes og seksualitet

Mit Sygehus - Seksuelle udfordringer for mænd

Videncenter for diabetes - Sex og type 1-diabetes

Videncenter for diabetes - Sex og type 2-diabetes

APPFWU02V