Skip til primært indhold

Data fra 700.000 kvinder i ny forskning: Graviditetsdiabetes fordobler risikoen for kronisk nyresygdom

Kvinder, som udvikler graviditetsdiabetes, har en markant højere risiko for at udvikle kronisk nyresygdom og andre senkomplikationer. Det viser et omfattende forskningsprojekt med data fra danske mødre igennem 21 år, som Maria Hornstrup Christensen, ph.d. fra Steno Diabetes Center Odense, står bag. Studiet er netop blevet offentliggjort i det ansete amerikanske tidsskrift Diabetes Care.

Knap seks procent af alle gravide i Danmark udvikler graviditetsdiabetes. Halvdelen af disse kvinder udvikler type 2-diabetes inden for blot 5-10 år.

Men kan graviditetsdiabetes være forbundet med andre komplikationer senere i livet?

Ja, viser ph.d.-projektet ’Future health and gestational diabetes’, som Maria Hornstrup Christensen, jordemoder, cand.scient.san. og ph.d. i Steno Diabetes Center Odense (SDCO), står bag. 

- Jeg har altid haft en særlig interesse for diabetes og graviditet. Det er almindelig kendt, at der er en forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes efter graviditetsdiabetes, men vi havde brug for at udvide paletten af viden omkring de fremtidige sundhedsrisici, fortæller hun.

Ph.d.-projektet er et nationalt kohortestudie med data fra knap 700.000 kvinder, der fødte i perioden 1997 til og med 2018. Det består af tre substudier, som har undersøgt risikoen for henholdsvis hjertekarsygdomme, psykiske sygdomme og nyresygdomme efter graviditetsdiabetes sammenlignet med kvinder, som ikke har haft graviditetsdiabetes.

Ny viden

Blandt projektets mest skelsættende resultater er, at risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom er næsten fordoblet, hvis kvinden har haft graviditetsdiabetes. For de kvinder, som har haft insulinbehandlet graviditetsdiabetes og efterfølgende udvikler forhøjet blodtryk, er risikoen næsten 15 gange så stor.

- Et kohorte-studie fra Sverige har tidligere vist en sammenhæng imellem nyresygdomme og graviditetsdiabetes, men i vores studie fandt vi også en sammenhæng hos de kvinder, der har haft graviditetsdiabetes, og som ikke har udviklet diabetes efterfølgende. Derudover kunne vi også vise, at risikoen var større hos kvinder med graviditetsdiabetes uanset om de efterfølgende udviklede forhøjet blodtryk eller ej. Så det er nyt, fortæller hun.

Studiet blev offentliggjort i det ansete amerikanske tidsskrift Diabetes Care i marts 2024. 

I det første af Maria Hornstrup Christensens studier fandt man en dobbelt så stor risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, hvis kvinderne havde haft graviditetsdiabetes, mens de også havde en markant højere risiko for at udvikle forhøjet blodtryk og højt kolesterol.

Studie 2, der kiggede på de psykiske lidelser, viste en forhøjet risiko for at udvikle angst og depression. 

- Der er næsten ingen andre store studier, som har kigget på sammenhængen imellem graviditetsdiabetes og udviklingen af psykiske lidelser efterfølgende, så det er også vigtig viden, fortæller Maria Hornstrup Christensen. 

Overordnet viser studierne i hendes projekt, at jo sværere en graviditetsdiabetes, kvinden har haft, jo højere er risikoen for sygdom senere hen.

Bedst mulige forløb

Og hvordan skal gravide kvinder og fagprofessionelle så forholde sig til denne viden? Det er et spørgsmål, som fortsat er svært at svare på, mener forskeren.

-  Studiet viser nogle sammenhænge imellem graviditetsdiabetes og følgesygdomme, men siger ikke noget om, hvordan man bedst og mest omsorgsfuldt kan formidle den viden videre. Disse kvinder får i forvejen tilbudt opfølgning, men mange får det ikke gjort. Så hvilke barrierer er der? Og hvordan laver man et forløb, som giver mening både for kvinderne, men også for sundhedsvæsenet, og som politikerne kan bakke op omkring? Det er næste oplagte spørgsmål, som vi kigger videre på, fortæller Maria Hornstrup Christensen.

Hun understreger, at forskningsprojektet ikke har nogen intention om at skabe bekymring blandt gravide og nybagte mødre. Men at det samtidig er vigtig viden, at graviditetsdiabetes ikke er et kapitel, der bliver lukket, når barnet er født.

- Det er et vindue til fremtidigt helbred, lyder det fra Maria Hornstrup Christensen.

Hun fortsætter med at forske på SDCO og som jordemoder på Odense Universitetshospital.

 

Fakta om projekt FUDGE - ’Future health and gestational diabetes’

APPFWU01V