Skip til primært indhold

Sammen om særlig støtte

At leve med type 2-diabetes kan være ekstra svært, hvis man også har andre udfordringer i tilværelsen. I Region Syddanmark er det kommunernes opgave at tilbyde støtte til de borgere, der har brug for en særlig indsats, og det er løsningen af den opgave, dette projekt skal styrke.

Formål

Projektet skal udvikle løsninger til, hvordan kommuner kan styrke og opnå en lokal systematik i tilbuddene til borgere med behov for særlig støtte til håndtering af type 2-diabetes.

Indsats

Projektet er inddelt i tre faser.

  • Udviklingsfasen, hvor der udvikles redskaber til håndtering af de primære udfordringer
  • Afprøvningsfasen, hvor redskaberne afprøves i projektkommunerne, evalueres og revideres.
  • Implementeringsfasen, hvor de tilpassede redskaber gøres tilgængelige for alle kommuner i Region Syddanmark, og SDCO tilbyder støtte til implementering i de enkelte kommuner.

I udviklingsfasen er der udarbejdet fem prøvehandlinger, som afprøves i projektkommunerne i 2023-2024. Prøvehandlingerne er:

  • Etablering og implementering af et tværfagligt partnerskab (diabetesduo) på tværs af det kommunale sundheds- og socialområde.
  • Identificering af borgere i målgruppen med type 2-diabetes
  • Afklaring af borgernes individuelle behov, motivation og forhold til diabetes
  • Individuelt støtteforløb med udgangspunkt i borgerens behov og motivation
  • Brobygning til sundhedsfremmende fællesskaber i kommune eller civilsamfund.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024. Evalueringsresultater forventes klar i starten af 2025.

Målgruppe

Personer med type 2-diabetes, som modtager støtte eller ydelser efter en eller flere af Servicelovens §82a, §82b, §85 og §104.

Samarbejde

"Sammen om særlig støtte" er et organisationsudviklingsprojekt, der gennemføres i tæt samarbejde mellem Sønderborg, Varde, Kolding og Nyborg kommuner og SDCO. Desuden involveres andre aktører som almen praksis, patientforeninger m.fl.

For yderligere information kontakt

Merete Brixen

Specialkonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 24 80 52
APPFWU02V