Skip til primært indhold

Sådan skaber du indsigt i brugernes oplevelser

For at kunne tilpasse sundhedsvæsnets ydelser og tilbud efter brugernes behov, er du nødt til systematisk at få indsigt i, hvad brugerne oplever og har brug for mere eller mindre af – eller om de har brug for noget helt tredje.

Brugernes oplevelser er således et vigtigt redskab til at udvikle og forbedre behandlingen af og støtte til mennesker med diabetes og pårørende.

Med indsigt mener vi viden eller forståelse, som vi får bl.a. gennem erfaringer, undersøgelser eller refleksioner. Der findes forskellige måder at skabe indsigt i brugernes oplevelser.

Denne guide er primært henvendt til sundhedsprofessionelle, men kan også læses af andre fagpersoner og brugere.
Guiden er fremkommet og kvalificeret gennem interviews og input fra brugere og sundhedsprofessionelle mfl.

Indsigt i brugernes oplevelser

”Nu og her viden” fås i den konkrete situation sammen med brugeren og giver ofte umiddelbar viden og anledning til refleksion eller idéer til forandringer.

”Nu og her viden” fås ofte gennem:

 • Samtale fx 1:1 i konsultationen
 • Umiddelbar feedback fra brugere
 • Workshops, arbejdsgrupper og uformelle netværk med brugere
 • Kurser og patientundervisning
 • Følge med en eller flere brugere til møder i sundhedsvæsnet
 • Invitere kolleger eller andre brugere med som reflekterende team i samtalen, konsultationen mm.
 • Egne erfaringer og refleksioner

Systematisk dataindsamling giver en mere dybdegående indsigt i udvalgte grupper af brugere, omfatter ofte flere brugere og kræver en højere grad af dokumentation end ”her og nu viden”.

Viden fra systematisk dataindsamling fås ofte gennem:

 • Individuelle interviews
 • Fokusgruppeinterviews
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Deltager- og feltobservationer
 • Videooptagelser

Dybere kvalitative indsigter i brugernes oplevelser kan fås i form af interview og deltagerobservationer fx i forbindelse med specialer, udarbejdelse af større rapporter eller forskningsprojekter. Der er fokus på evidensbaserede metoder, høj dokumentationsgrad og dataindsamling.

Viden fra dybere kvalitative indsigter fås ofte gennem:

 • Specialeprojekter
 • Forskningsprojekter

For yderligere sparring

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Grete Skøtt Pedersen

Faglig leder

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+ 45) 24 52 06 91
APPFWU01V