Skip til primært indhold

Lev Livet - et kommunalt patientuddannelseskoncept

Lev Livet er et kommunalt patientuddannelseskoncept udviklet i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense og Varde, Vejen, Esbjerg, Fanø og Billund kommuner. Læs mere om konceptet og find link til Lev Livets hjemmeside herunder.

Fleksibel patientuddannelse

Lev Livet tilbyder et koncept for patientuddannelse opbygget i moduler. Det fleksible koncept kan benyttes af kommuner i hele landet og tilpasses i den enkelte kommune. Lev Livet indeholder et basisforløb om at leve med kronisk sygdom og et supplerende forløb målrettet personer med type 2-diabetes. Konceptet består af en hjemmeside, hvor underviseren selv kan sammensætte et forløb og hente øvelser og materialer, og af fysiske materialer, som bruges i selve undervisningen.

Få mere viden konceptet og sammensæt et undervisningsforløb på Lev Livets hjemmeside.

Sådan kommer du i gang

Hvis du underviser på en patientuddannelse i en kommune i Region Syddanmark og vil høre mere eller have hjælp til at komme i gang, kan du kontakte klinisk diætist Susanne Elman Pedersen på susanne.elman.pedersen@rsyd.dk.

Hvis du arbejder i en kommune i en anden region end Region Syddanmark kan du finde kontaktpersoner for Lev Livet nederst på Lev Livets hjemmeside.

Hvilke resultater giver Lev Livet?

Evalueringen af den første udgave af Lev Livet i 2021 viste flere positive effekter af konceptet:

  • Langt størstedelen af borgerne var enten meget tilfredse (63 %) eller tilfredse (32 %) med at have deltaget i Lev Livet
  • Borgerne oplevede, at forløbet var udbytterigt både hvad angår viden og redskaber til livet med diabetes
  • Både borgere og fagprofessionelle fandt øvelserne i Lev Livet brugbare og illustrative
  • Lev Livet bidrog til en større ensartethed i diabetestilbuddene og et fagligt netværk på tværs af kommunerne

Læs hele evalueringsrapporten fra Statens Institut for Folkesundhed.

Diabetesforeningens Handlingspris 2022

Lev Livet vandt i 2022 Diabetesforeningens Handlingspris. Læs mere om prisen og hvorfor den gik til Lev Livet her.

For mere information kontakt

Susanne Elman Pedersen

Klinisk diætist

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 23 83 05 54
APPFWU02V