Skip til primært indhold

Kompetencecentret

Kompetencecentret er et nyt tiltag, som skal sikre, at personer med diabetes kan få individuel oplæring i upload af data fra diabetesteknologi og måling af blodtryk hjemme.

Baggrund

På Steno Diabetes Center Odense (SDCO) arbejder vi med at skabe et mere brugerstyret ambulatorium. En vigtig del består i at sikre, at brugerne får de rette kompetencer, som gør dem i stand til at skabe det bedste liv med diabetes. Som led i denne strategi blev Kompetencecentret etableret i august 2023. 

Formål

Ambitionen er, at brugerne står bedst mulig rustet til at anvende teknologi og måle blodtryk hjemme, således at flest muligt også gør dette forud for deres konsultationer.  

Indsats

I første omgang har vi fokus på at understøtte og undervise brugeren, så de kan måle blodtrykket hjemme og uploade data fra insulinpumper, glukosesensorer og blodsukkerapparater. På sigt skal Kompetencecentret også underbygge anvendelsen af løsninger til digital kommunikation og andre indsatser relateret til et mere brugerstyret ambulatorium.

Kompetencecentret er bemandet med sygeplejersker og fysisk placeret i to lokaler på SDCO.

Måling af blodtryk hjemme

Et velbehandlet blodtryk er en vigtig del af den samlede diabetesbehandling og nedsætter risikoen for komplikationer. Blodtryk målt derhjemme i rolige og vante omgivelser giver de bedste målinger.

Brugerne har før fået målt blodtryk på SDCO, men i Kompetencecentret kan brugeren nu få vist, hvordan de gør det hjemmefra, så de fremover kan måle blodtryk derhjemme. Der udleveres vejledning og skemaer til målingerne.

Hvis brugerne ikke har et blodtryksapparat i forvejen, får de udleveret et i Kompetencecentret.

Hjemmeblodtryksmåling er ikke en løsning for alle. Hvis brugeren har vanskeligt ved selv at måle blodtryk hjemme, får de det målt på SDCO.

Upload af data fra blodsukkerapparater, sensorer og pumper

Når brugeren deler data med behandleren, er det et godt udgangspunkt for samtalen.

Kompetencecentret hjælper med at uploade data fra diabetesteknologi og instruerer også I, hvordan brugerne selv gør det, så brugerne fremadrettet kan gøre det selv forud for deres konsultationer.

Målgruppe

I det første år vil mange af brugerne komme ind i Kompetencecentret i forbindelse med deres årlige kontrolbesøg på SDCO.

Efter det første år, måske lidt mere, er det ambitionen, at indsatsen bliver mere fleksibel med drop-in funktion efter behov.

Mere info

Initiativet startede 14. august 2023 og kører i udgangspunktet i 3 år.

Læs en artikel om vores ambitioner med det behovs- og brugerstyrede ambulatorium.

Vejledning til måling af blodtryk hjemme

Benyt muligheden for at dele data med din behandler - sådan gør du

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92
APPFWU01V