Skip til primært indhold

Forskning og evaluering

Læs om evaluering af prøvehandling, udvikling af en kompleks forskningsintervention og igangværende og kommende forskning

På Steno Diabetes Center Odense indledte vi projektet med en såkaldt prøvehandling i henhold til SDCO's brugerinddragelsesstrategi. En prøvehandling er en klinisk test af et foreslået setup.

Under prøvehandlingen testede vi elementer som deltagerkreds i specialistnetværket, hvor ofte og hvor længe specialistnetværket skal mødes og graden af patientinvolvering.  

I kølvandet på prøvehandlingen gennemførtes en evaluering, som er sammenfattet i en mindre rapport. Rapportens vigtigste resultater er:

 • Behov for inddragelse af almen praksis

  Prøvehandlingen har afdækket, at det i stor grad giver mening at etablere et samarbejde med almen praksis. På den måde, vil borgere kunne henvises til Fælles Specialistnetværk allerede tidligt i forløbet, måske før konsultationer på diverse sygehusafdelinger. Desuden vil der være en læge, der kender borgeren (den alment praktiserende læge), som kan agere tovholder efter en drøftelse i Fælles Specialistnetværk. 

 • Større fokus på patientinddragelse fremadrettet

  Det Fælles Specialistnetværk er udviklet med tanke på livskvalitet og forbedret behandling for patienter. Derfor giver det god mening at invitere personer med diabetes og multisygdom til at byde ind med perspektiver på det Fælles Specialistnetværk. Det kan være perspektiver på, hvordan det er at leve med flere kroniske sygdomme, og hvad der er vigtigt i forløb og behandling. På den måde, kan det Fælles Specialistnetværk forbedres og udvikles i tråd med hovedpersonernes perspektiver.

 • Efterspørgsel efter forenkling af administrative arbejdsgange for det kliniske personale

  Det skal være nemt at komme til god behandling. Og det skal også være nemt at give god behandling. Hvis arbejdsgange bliver for komplicerede, vil de ikke blive benyttet i lige høj grad. Dagens sundhedsvæsen er presset på mange måder. Derfor skal der udarbejdes intuitive og nemme arbejdsgange, som skal sikre høj tilgængelighed af god behandling. I Fælles Specialistnetværk arbejdes der med at udforske og afprøve forskellige tilgange til både de kliniske og administrative arbejdsgange.

Projektgruppen har været fuldt fokuseret på at udvikle en såkaldt prototype for møderne i specialistnetværket.

Udviklingen har taget udgangspunkt i rammeværktøjet omkring komplekse interventioner:

Rammeværktøjet indeholder en række elementer, som nøje gennemarbejdes i udviklingsprocessen. Det kan være elementer som:

 • Sammensætning af projektgruppe
 • Udarbejdelse af programteori
 • Involvering af interessenter

Under hvert element er der udarbejdet ét eller flere produkter, som er gældende for det videre arbejde. Det omhandler samarbejdsaftaler med alle involverede parter, en manual til gennemførelse af møder i specialistnetværket, en logisk model og en strategi for inddragelse af almen praksis.

Vi arbejder ud fra en evidensbaseret tilgang til forskningen og har tilrettelagt forskningen som en kompleks intervention.

En video er på vej, hvor programleder Ann-Dorthe Olsen Zwisler og ph.d. studerende Stine Jorstad Bugge fortæller om forskningsprogrammet og de specifikke fokusområder i ph.d. projektet.

APPFWU02V