Skip til primært indhold

SDCO støtter studier i overvægt, graviditetskomplikationer og ældres sundhed

Medicinering og sundhed hos ældre med diabetes, graviditetskomplikationer og overvægtige med præ-diabetes. Det er fokus for tre ph.d.-studerende, som hver modtager SDCO-grant.

Louise Jessen, Hanin Harbi og Tobias Windedal er de tre seneste modtagere af SDCO's lokale grant til ph.d.-studerende. Privatfotos

Louise Jessen, Hanin Harbi og Tobias Windedal er de tre seneste modtagere af SDCO's lokale grant til ph.d.-studerende. Privatfotos

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har netop tildelt den første omgang af lokale bevillinger i 2024 til tre kommende ph.d.-studerende.

I løbet af de første fem år med SDCO er der tidligere uddelt såkaldte SDCO-grants til 26 ph.d.-studier. De tre nyeste i rækken fokuserer på medicinering og sundhed for ældre, der lever med diabetes, graviditetskomplikationer efter indgreb mod overvægt (bariatrisk kirurgi), og individuel medicinsk behandling til overvægtige med præ-diabetes.

Det er første gang i 2024, der bliver tildelt grants, som SDCO uddeler to gange årligt.

Farmaceut Hanin Harbi er en af de tre modtagere, der har gjort indtryk med sin ansøgning og derfor modtager støtte til projektet "Morbidity and medication in frail older people in care homes or temporary stays in Denmark".

Harbis forskning er fokuseret på de sundhedsmæssige udfordringer og medicinske komplikationer som skrøbelige ældre oplever. Det gælder især de risici, der er forbundet med høj medicinanvendelse. Med en dybdegående analyse af medicinforbrug og patientforløb, sigter Harbi mod at forbedre forståelsen og styringen af medicinering i den sårbare gruppe, hvor hun specifikt ser på brugen af diabetesmedicin i relation til deres restlevetid og risikoen for bivirkninger.

Projektet bygger på data fra flere danske sundhedsregistre med i alt 11.424 patienter på midlertidige døgnophold i 14 danske kommuner i periode 2016-2022 samt en national datakilde med alle danskere.

Ambitionen med studiet er skabe ny og opdateret viden om sygeligheden, dødeligheden og medicinforbruget, særligt diabetesmedicin, blandt skrøbelige ældre på plejehjem og midlertidige døgnophold. Resultaterne fra studiet er tænkt som værktøj til klinikere og beslutningstagere til at forbedre behandlingen af denne ældre gruppe patienter.

Gravide og overvægt

Mens Hanin Harbi ser på den ældre gruppe af diabetes-patienter i sit studie, så har læge Louise B. Jessen fra Kolding Sygehus blikket rettet mod gravide kvinder.

Hun har ligesom Harbi netop modtaget tilsagn om et grant til sit projekt, der har titlen "Bariatric surgery and consequences for mother and baby in pregnancy II" (BAMBI II). Jessen's forskning undersøger de langsigtede effekter af såkaldt bariatrisk kirurgi på gravide kvinder og deres børn. En undersøgelse der er særlig relevant givet den stigende anvendelse af fedmekirurgi blandt kvinder i fødedygtige alder.

Jessen vil især fokusere på, hvordan operationerne påvirker blodsukkerniveauerne og deres indvirkning på både mor og barnets sundhed under og efter graviditeten. Hun håber med sit studie at afdække vigtige sammenhænge, der kan forbedre vejledningen og behandlingen af gravide, der har gennemgået kirurgiske indgreb mod overvægt. Studiet involverer data på 225 gravide.

Du kan læse om det første BAMBI-projekt her.

Individuelle forløb mod overvægt

Den tredje modtager af et grant i årets første uddeling på SDCO er Tobias Windedal, læge på endokrinologisk afd., Sydvestjysk Sygehus.

Han får støtten til sit projekt med titlen "The impact of pramlintide on top of semaglutide in obese people with prediabetes", hvor han udforsker effekten af en kombinationsbehandling på appetitkontrol og metaboliske faktorer hos overvægtige med præ-diabetes.

Windedal's forskning tager udgangspunkt i individuel behandling, der kan kontrollere patienters appetit og dermed potentielt lede til mere effektive (og individualiserede) strategier til at opnå vægttab. Ved at kombinere to forskellige lægemidler, der spiller vigtige roller i kroppens stofskifte og regulering af appetitten (amylin og GLP-1 receptoragonister) håber han at kunne give ny indsigt i behandlingen af overvægt hos personer med præ-diabetes.

GLP-1 receptoragonister kaldes også semaglutid, der i offentligheden er mere kendt fra produkterne Ozempic og Wegovy til behandling af henholdsvis type 2-diabetes og overvægt. Ved at kombinere amylin og semaglutid er håbet, at studiet kan bidrage med viden om, hvorvidt det er muligt på individniveau at forudsige effekten af vægttabsmedicin. Det kan potentielt gøre det muligt at tilbyde patientforløb, hvor behandlingen skræddersyes den enkelte med fordele for såvel patienten som samfundet, da behandlingen bliver mere effektiv.

De tre nye ph.d.-projekter er del af den samlede forskningsindsat på SDCO, som blev etableret i januar 2018 og er finansieret af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

APPFWU01V