Skip til primært indhold

Ny undersøgelse: Syddanske diabetespatienter følte sig glemt under pandemien

Der er fortsat høj tilfredshed med ambulatorierne i Region Syddanmark, men mange diabetespatienter savnede kontakten til deres behandler under nedlukningen. Det viser en ny undersøgelse fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO), der for andet år i træk har undersøgt trivslen og tilfredsheden med diabetesbehandlingen i Region Syddanmark.

Charlotte Langeland var én af de mange diabetespatienter i Region Syddanmark, som følte sig ladt i stikken, da pandemien rasede i Danmark. Jeg ved godt, at der i denne periode var andre patienter, som der skulle tages hensyn til. Men jeg savnede, at der også blev tænkt på os, fortæller hun. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Hvordan påvirkede det diabetespatienterne i Region Syddanmark, da Danmark blev ramt af COVID-19-pandemien?

Det er et af de spørgsmål, Steno Diabetes Center Odense har ønsket at få besvaret i en helt ny undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort. Centeret har for andet år i træk undersøgt patienternes trivsel og tilfredshed med behandlingen på ambulatorierne i Region Syddanmark.

Én af dem, som har deltaget i undersøgelsen, er 55-årige Charlotte Langeland fra Skalbjerg. Hun synes, at det var en svær tid at være patient i sundhedsvæsenet.

- I bund og grund blev vi glemt. Jeg havde flere gange behov for at få vendt min egen situation, men det var næsten umuligt at få en tid, medmindre det var akut. Jeg ved godt, at der i denne periode var andre patienter, som der skulle tages hensyn til. Men jeg savnede, at der også blev tænkt på os, fortæller hun.

Denne problemstilling er gennemgående i undersøgelsen, fortæller Lærke Steenberg Holk, analysekonsulent på SDCO.

- Når vi gennemgår kommentarerne, kan vi se, at mange patienter havde følelsen af at blive ladt i stikken, og at det var svært at få kontakt til personalet på ambulatorierne. 53 procent af de adspurgte oplevede at få udskudt eller aflyst en konsultation, og det kolliderer med, at de samtidig havde et øget behov for at få støtte fra deres behandler under corona, fortæller hun.

Også patienternes mentale trivsel faldt i denne periode. I 2020 havde 12 procent af de adspurgte lav trivsel, mens dette tal steg til 17 procent i 2021.

Det kommer ikke bag på Charlotte Langeland.

- Jeg var selv voldsomt stresset, da jeg skulle skifte pumpe og ikke kunne få den til at virke ordentligt. Den bimlede og bamlede, jeg fik ikke min nattesøvn, og jeg kunne slet ikke hænge sammen til sidst. Jeg fik heldigvis god hjælp fra en sygeplejerske på ambulatoriet og insisterede så på, at jeg skulle have en tid igen snart. Jeg tror, vi var mange, der havde det dårligt, fordi vi skulle gå med tingene meget længe selv, fortæller hun.

Bedre rustet næste gang

Selvom corona udfordrede mange, viser undersøgelsen også, at patienterne fortsat er meget tilfredse med deres behandling på sygehusene i regionen. Hele 73 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med behandlingen på diabetesambulatorierne.

Det er dog et fald sammenlignet med året før, hvor tallene lå på 86 procent, fortæller Lærke Steenberg Holk.

- Når vi taler med klinikerne fra ambulatorierne, er de positivt overraskede over, at tilfredsheden fortsat er så forholdsvis høj i betragtning af den meget store omlægning, de har stået overfor. Så set i det lys er det gået bedre end forventet, fortæller hun.

Ifølge Michael Røder, klinikchef på SDCO, vil ambulatorierne være bedre rustet næste gang.

- Vi kommer forhåbentlig ikke i en lignende situation lige foreløbig, men skulle det ske, vil vi langt hurtigere kunne omstille os til videokonsultationer. Vores helt store udfordring var, at meget af personalet var udlånt til COVID-beredskab, så vi manglede hænder. Det var svært at gøre noget ved den del, fortæller han.

Mange skiftende behandlere

I spørgeskemaundersøgelsen er 3 ud af 4 patienter i høj eller meget høj grad tilfredse med kontakten til personalet. Til gengæld er kun lidt over halvdelen (53 procent) tilfredse med sammenhængen mellem de forskellige kontakter på diabetesambulatorierne.

- Mange oplever at have forskellige og meget skiftende behandlere. Det kan føles utrygt og som at starte forfra hver gang, fortæller Lærke Steenberg Holk.

Og det er et reelt problem, mener klinikchef Michael Røder fra SDCO.

- Det er meget utilfredsstillende. Selvfølgelig mest for patienterne, men faktisk også for både lægerne og sygeplejerskerne, fordi de på samme måde mangler kontinuitet og sammenhæng i forhold til deres patienter, fortæller han.

Derfor er der nu lavet en helt ny plan for patientforløbet på diabetesambulatoriet i Odense.

- Førhen kunne vi ikke give patienterne en ny tid med det samme, fordi lægernes og sygeplejerskernes kalender kun blev lagt ud for en måned ad gangen. Det betød dels, at patienterne fik en tid med meget kort varsel, men også at de ikke nødvendigvis kunne komme ind til den behandler, som de gerne ville have. Nu har vi indrettet systemet, så alle kalendere bliver lagt ud for et år ad gangen. På den måde kan patienterne få en ny tid med det samme, og så gør vi alt for, at de får den læge eller sygeplejerske, som de gerne vil ind hos, siger han og tilføjer:

- Vi håber, at det vil komme patienterne til gavn og samtidig få antallet af udeblivelser til at falde, fortæller han.

Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til alle diabetespatienter på de syddanske ambulatorier, og 5.581 diabetespatienter har besvaret den.

Læs rapporten


Fakta om undersøgelsen

APPFWU01V