Skip til primært indhold

Book en fagprofessionel til et cafémøde

Vil du afholde et cafémøde med et diabetesspecifikt tema, så læs mere om vores tilbud nedenfor.

Formålet med cafémøderne er at samle mennesker med diabetes og deres pårørende (brugere), formidle relevant viden og skabe rammer for dialog og netværk. 

Diabetesforeningens lokalforeninger, kommunale sundhedscentre og andre aktører, som samler brugere, kan booke et cafémøde. 

Vi afholder cafémøderne på hverdage i tidsrummet 19.00-21.00. I løbet af de to timer vil vi holde et oplæg med et diabetesspecifikt tema og skabe mulighed for dialog og netværk mellem deltagerne. Det er fagprofessionelle fra Steno Diabetes Center Odense og partnersygehusene i Region Syddanmark der står for oplægget.

Følgende temaer kan bookes som cafémøde:

 • Sæt dig selv på dagsordenen - Hvad er vigtigt for dig at tale om? Og hvordan får du det sagt - hos lægen, på sundhedscenteret eller på sygehuset?
 • Hvordan støtter du og dine pårørende hinanden, når diabetes er en del af hverdagen?
 • Mad og diabetes
 • Viden om diabetes og følgesygdomme 
 • Diabetes og stress
 • Diabetes og motion

Cafémøderne er en del af partnerskabsaftalen mellem Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Odense. Du kan læse mere om aftalen her: Støtte fra andre med diabetes.

Program:

19.00: Velkomst og introduktion til aftenens program inkl. kort præsentationsrunde.

19.15: Kort orientering om SDCO (hvad er SDCO sat i verden for, hvorfor afholder vi cafémøder mm.)

19.20: Vi viser en kort film om aftenens emne. Deltagerne får mulighed for at tilkendegive om de kan genkende det som filmen beskriver.

19.35: Oplæg: Hvordan støtter man bedst hinanden?

19.50: Pause med forplejning og mulighed for at netværke.

20.05: Præsentation af cases og introduktion til gruppedrøftelser.

20.15: Case-drøftelser i grupper.

20.35: Opsamling - grupperne deler i plenum. 

20.50: Afrunding og evaluering af cafémødet.

Læs om cafémødet her: Når diabetes flytter ind: - Vi skal huske at tale sammen

 

Yderligere information:

Vi afholder som udgangspunkt cafémøderne hos jer på hverdage (mandag til torsdag) i tidsrummet 19.00-21.00, men der er også mulighed for individuelle tilpasninger. 

I sørger for at booke et lokale, som kan rumme det antal deltagere vi forventer tilmelder sig.

Primær målgruppe:

Mennesker med diabetes og pårørende til mennesker med diabetes.

Sekundær målgruppe:

Sundhedsprofessionelle. Der tages udgangspunkt i det faglige niveau hos brugerne og cafémødet kan ikke erstatte diabetesfaglig kompetenceudvikling.

Diabetesforeningens lokalforeninger, kommunale sundhedscentre og andre aktører som samler brugere med diabetes og pårørende, kan booke cafémøderne.

Hvis du ønsker at høre mere om tilbuddet eller booke et cafémøde, så kontakt Mette Vestergaard Nissen på mob. 23821930 eller mail: mette.vestergaard.nissen@rsyd.dk

Vi planlægger cafémødet i samarbejde, så det passer til jeres behov. 

Diabetesforeningens lokalforening og/eller sundhedscentret står for:

 • Booking af et lokale, der kan rumme det antal deltagere, vi forventer kommer til at deltage.

(Krav til lokalet: der skal være projektor med mulighed for at afspille film og lyd. Lokalet skal kunne rumme bordopstilling i grupper af 6-8 personer)

 • Annoncering af arrangementet
 • Deltagertilmeldinger
 • At bestille/ indkøbe diabetesvenlig forplejning

I forbindelse med afholdelse af arrangementet skal I:

 • Klargøre lokalet (opstille borde i grupper, dække borde, sørge for forplejning)
 • Tage imod deltagerne
 • Byde velkommen
 • Stå for oprydning efter cafémødet

 

SDCO og partnersygehusene afholder cafémøderne gratis.

Lokalforeningerne og sundhedscentrene afholder udgifter til lokale, forplejning og evt. annoncering i ugeaviser.

For mere information kontakt

Mette Vestergaard Nissen

Brugerinddragelseskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 82 19 30
APPFWU01V