Skip til primært indhold

Brugerinvolvering

I tæt samarbejde med brugerne - mennesker med diabetes, deres pårørende, og dem i risiko for diabetes - ønsker vi at skabe den bedst mulige diabetesbehandling og det bedst mulige fundament for et bedre liv med diabetes

Vi arbejder med brugerinvolvering på flere niveauer – både organisatorisk og individuelt. Med brugerinvolvering mener vi overordnet, at brugere af sundhedsvæsenet bør have indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet og på deres eget forløb og behandling.

Organisatorisk brugerinvolvering

Med organisatorisk brugerinvolvering mener vi, at brugere har indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet gennem viden om brugerperspektivet og samarbejde med brugerrepræsentanter i beslutnings- og udviklingsprocesser. Vores Forum for Brugerinvolvering (FBI) er et eksempel på organisatorisk brugerinvolvering. Læs mere om FBI nedenfor.

Individuel brugerinvolvering

Med individuel brugerinvolvering mener vi, at brugere har indflydelse på eget forløb ud fra individuelle behov, ønsker og viden. Det gøres gennem dialog, beslutninger om behandling og pleje og/eller tilrettelæggelse af aktiviteter. Vi arbejder vi ud fra det princip, at alle samtaler og konsultationer skal starte med brugerens dagsorden.

Fokus på vigtigheden af den gode og ligeværdige samtale i et presset sundhedsvæsen er uddybet i "Kronik om brugerinvolvering: Her sad jeg hos lægen og følte mig som et undermenneske" som blev bragt i Sundhedsmonitor den 13. november 2023.

Vil du vide mere?

Hvis du som bruger eller sundhedsprofessionel har lyst til at deltage i vores brugerinvolverende aktiviteter, så kontakt os og vi vender tilbage med tilbud om aktiviteter, som du blot kan sige ja eller nej til.

Yderligere information om brugerinvolvering

Hvis du som bruger eller sundhedsprofessionel har lyst til at deltage i SDCO's brugerinvolverende aktiviteter, så kontakt os og vi vender tilbage med tilbud om aktiviteter, som du blot kan sige ja eller nej til.

Kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Du kan få mere viden om og finde redskaber til brugerinvolvering hos Danske Patienter.

Læs mere hos Danske Patienter

Forum for Brugerinvolvering består af både brugere og sundhedsprofessionelle. De er alle er eksperter i brugerinvolvering og tilbyder som noget nyt sparring og konsulentbistand til sundhedsprofessionelle, som ønsker at få inspiration til øget og bedre brugerinvolvering. Det kan både være på organisatorisk og på individuelt niveau.

Du kan ringe og få sparring, eller vi kan aftale, at der kommer en bruger og en sundhedsprofessionel ud til dig med den ønskede hjælp og støtte.

 

Forum for Brugerinvolvering udsender 2-3 gange om året nyhedsbrevet ”Hilsen fra FBI”. Her inviterer vi til forskellige brugerinvolverende aktiviteter såsom workshops, cafémøder, events mm.

Hvis du er interesseret i at modtage "Hilsen fra FBI" så send en mail til bruger@rsyd.dk, så sørger vi for at nyhedsbrevet lander i din mail.

 

Kontakt

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55
APPFWU02V