Skip til primært indhold

Fod på Langeland

Fod på Langeland skaber et borgernært tværsektorielt forløb med fokus på opsporing, forebyggelse og behandling af diabetiske fodkomplikationer – med og uden sår.

Formål

Formålet med Fod på Langeland er at opretholde livskvalitet, støtte egenomsorg, sikre patientvenlige forløb og undgå amputation.

Indsats

Alle borgere i målgruppen får tilbud om at få lavet en gratis fodscreening. Henvisning er ikke et krav, da borgeren selv kan ringe ind og booke tid. Almen praksis kan dog også henvise patienter til tilbuddet.

Screeningen foregår lokalt i sundhedshuset i Rudkøbing. På baggrund af screeningen stratificeres borgeren i enten høj, mellem eller lav risiko for fodkomplikationer og der aftales videre forløb/anbefalinger herom.  

Borgere, som på baggrund af screening har behov for behandling i sårambulatoriet (dem i høj risiko), kan få behandlingen samme sted - i sundhedshuset- da der som led i indsatsen også etableres en fremskudt funktion til sårambulatoriet, M/FAM Svendborg Sygehus.

Målgruppe

Alle borgere med diabetes, som er bosat på Langeland.

Samarbejde

Fod på Langeland er et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus og Steno Diabetes Center Odense, såvel som Langeland Kommune, almen praksis på Langeland og andre lokale aktører på øen er samarbejdspartnere. 

For mere information kontakt

Julie Dyrgaard

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 24 34 87 07
APPFWU02V