Skip til primært indhold

Diabetessygeplejerske afslutter sin karriere med flot international anerkendelse

I forbindelse med Verdens Diabetesdagen den 14. november 2020, som i år stod i sygeplejerskernes og jordemødrenes tegn, modtog Jytte Skovlund Roed, Diabetessygeplejerske på Steno Diabetes Center Odense, Svendborg Sygehus, den internationale pris for diabetessygeplejersker FEND recognition award.

Jytte Skovlund Roed

Diabetessygeplejerske Jytte Skovlund Roed modtager den internationale pris FEND recognition award for sin betydningsfulde indsats inden for diabetespleje, -forskning og -uddannelse

Som eneste dansker i år, modtog Diabetessygeplejerske Jytte Skovlund Roed den æresfulde pris, sammen med 25 internationale kollegaer, for en betydningsfuld indsats inden for diabetespleje, -forskning og -uddannelse. Med denne flotte internationale anderkendelse i baggagen, har hun, efter i alt 43 års god og tro tjeneste som sygeplejerske, nu valgt at gå på pension og fratræder den 30. november 2020 sin stilling. Afdelingssygeplejerske Britta Aaes, har kun rosende ord at give hende med på vejen:
 
-  Jytte har været en stor rollemodel for sine kolleger. Hun har bidraget med sin store viden og erfaring i både den præ- og postgraduate uddannelse som både klinisk vejleder for sygeplejestuderedende og mentor for nyansatte. Hun har været særdeles engageret i den fortsatte udvikling af behandlingen af diabetespatienter lige til sin sidste arbejdsdag. Hendes store vidensbank og engagement vil blive savnet og hun vil blive husket som en særdeles kompetent, ansvarsbevidst, respekteret, dejlig og omsorgsfuld kollega, som sluttede på toppen af sin karriere.
 
Da hun for tre år siden fejrede 40 års jubilæum, modtog hun både Dronningens Fortjenstmedalje og blev kåret som årets sygeplejerske af Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker. En velfortjent hæder for mange års engagement i adskillige faglige selskaber og ikke mindst hendes imødekommende og lyttende tilgang til patienter. 

Undervisning og vejledning som det primære omdrejningspunkt

Jytte Skovlund Roeds primære interesseområder har været inden for klinisk og pædagogisk sundhedspleje i forhold til personen med diabetes, samt organisatorisk undervisnings- og projektarbejde. Hun har undervist over 100 hold i skolen for opstart af type 2-diabetes, har i mere end 15 år været ekstern underviser i diabetes på sygeplejeskolen i Svendborg, og har siden 2012 arbejdet hver anden uge på Ærø Sygehus, som led i et telemedicinsk projekt, hvor personer med diabetes under hendes besøg har haft mulighed for at få videokonsultation med en endokrinolog fra Svendborg Sygehus.
 
I forbindelse med sin diplomuddannelse fra 2009, beskrev hun hypoglykæmi-kurset og var efterfølgende med til at afholde en række af disse. Aktuelt har hun desuden været tovholder på udviklingen af et af Steno Diabetes Center Odense’s (SDCO’s) supplerende initiativer inden for undervisning i hypoglykæmi og har deltaget i de første visionære grupper på SDCO’s kompetenceudviklingsområde. Generelt synes hun, at SDCO’s tiltag er vigtige for den videre udvikling af diabetesplejen –og behandlingen, så længe de kliniske ressourcer kan følge med. 
 
- Alle fire kerneområder er meget vigtige, og det er spændende at se i fremtiden, hvad nytænkningen fører med sig indenfor den videre udvikling af diabetes pleje og -behandling.  
 
En god arbejdsdag er ifølge Jytte Skovlund Roed, når det ud fra aktiv lytning og den enkeltes fortælling om sit liv med diabetes er lykkedes hende at vejlede, støtte og hjælpe personer godt på vej i livet med diabetes. Alt i alt kan Jytte Skovlund Roed se tilbage på en meget aktiv og meningsfuld karriere, hvor både faglig sparring og samarbejde med kollegaer og personlig udvikling har betydet meget. 
 
- Samarbejdet i vores tværfaglige team har betydet alt og været helt uundværligt, i særdeleshed den daglige sparring, drøftelse af de daglige udfordringer, og drøftelse af hvorfor en vejledning gik godt eller mindre godt, fortæller hun.

Fritidsjob i hjemmeplejen vækkede interessen for sundhedsområdet

Det var Jytte Skovlund Roed’s fritidsjob i hjemmeplejen i gymnasietiden, der var med til at vække hendes interesse for sundhed, sygdom og det unikke menneske, hvilket medførte, at hun i 1977 startede som sygeplejeelev. Hun tiltrådte sin første stilling som sygeplejerske på en lungemedicinsk afdeling i 1980, men allerede i 1982, startede hun på et afsnit med subspeciale i endokrinologi på Svendborg Sygehus. Det endokrinologiske ambulatorium udsprang fra dette afsnit, hvor hun siden 1995 og til nu har været ansat, hvilket hun har været taknemmelig for.
 
- Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for alt, hvad jeg har oplevet gennem årene – fremfor alt de mange personer med diabetes, der har lukket mig ind i deres liv, siger Jytte Skovlund Roed.
 
Nu kan hun se frem til en ny hverdag, hvor hun får mere tid til samvær med familie og venner, dyrke motion, rejse, strikke og ikke mindst fordybe sig i litteratur og kultur, herunder deltage i foredrag på folkeuniversitetet og seniorakademiet. Fremadrettet vil hun dog stadig bag om kulissen have mulighed for at følge SDCO’s nye tiltag. Æblet falder nemlig ikke langt fra stammen, da hendes datter Maria Skovlund Herreborg også er uddannet sygeplejerske og arbejder som faglig leder af SDCO’s område for de supplerende behandlingsinitiativer.

Om FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) 

 
Om Jytte Skovlund Roed

1980 Autorisation som sygeplejerske, Sygeplejeskolen Svendborg
1980 Afsnit M1 – med subspeciale i lungemedicin, OUH Svendborg Sygehus
1982 Afsnit M3 – subspeciale i diabetes og infektionsmedicin, OUH Svendborg Sygehus
1995 Medicinsk og Endokrinologisk Ambulatorium, OUH Svendborg Sygehus
1993-1999 Medlem af bestyrelsen for Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker
2004-2010 Medlem af bestyrelsen FEND
2009 Diplomuddannelse i professionspraksis, Klinisk Sygepleje, UCL

APPFWU01V